ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

กรมศุลกากร ชู 5 มาตรการ เพื่อยกอันดับ Doing Business 2021 ฉบับที่ 21/2563

11 Feb 2020
 66

กรมศุลกากร ชู 5 มาตรการ เพื่อยกอันดับ Doing Business 2021

ฉบับที่ 21/2563

      กรมศุลกากร โดยนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร ชู 5 มาตรการทางศุลกากร เพื่อยกอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยด้านการค้าระหว่างประเทศ (Doing Business 2021 : Trading Across Border) ในช่วงปี พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563 ได้มอบหมายให้นายชัยยุทธ คาคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ร่วมงานการนาเสนอผลงาน “การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ เพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ" โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทน เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานในการเปิดประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาระบบราชการเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย ณ ห้องบอลรูม ซี ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าในการปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะมีผลต่อการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย (Doing Business 2021) และรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สาหรับมาตรการทางศุลกากรเพื่อยกอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลกด้านการค้าระหว่างประเทศ (Doing Business 2021 : Trading Across Border) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน (รายละเอียดตามแนบ)


ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่นี่
https://www.ctat.or.th/admin/fileuploads/contents/2020-02-11T11-58-57_กรมศุลกากรชู 5 มาตรการ.pdf

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม