ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

การระงับการเดินทางเข้า-ออกตลอดแนวชายแดนจังหวัดตากเป็นการชั่วคราว

23 Mar 2020
 31

การระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ

ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนสินค้า และช่องทางอื่นๆ

ตลอดแนวชายแดนจังหวัดตากเป็นการชั่วคราว 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม