ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 3/2563 เรื่อง เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า

01 May 2020
 300

ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 3/2563

เรื่อง เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า

 

   ด้วยสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นประเทศภาคีสมาชิกในความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน (AFTA) อาเซียน-อินเดีย (AIFTA) ไทย-อินเดีย (Thai – India FTA) อาเซียน-เกาหลี (AKFTA) ตามลำดับ ได้มีการแจ้งรายชื่อเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าได้แก่   From E  From AI From FTA  (ไทย-อินเดีย) และ Form AK ที่ออกโดยหน่วยงานผู้ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าของประเทศภาคีสมาชิกดังกล่าว เพื่อใช้ตรวจสอบความแท้จริงของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าในเบื้องต้น

 

   กองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร ขอแจ้งเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าดังกล่าว เพื่อให้ผู้นำของเข้าได้ตรวจสอบความแท้จริงของเอกสารในเบื้องต้น ก่อนการนําหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้ามาขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ดังนี้

 

1 เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า คือ http://origin. customs.gov.cn ( From E  ที่ออกโดยศุลกากรของสาธารณะประชาชนจีน) และ  http://check.ccpiteco.net ( สำหรับ From E  ที่ออกโดย CHINA COUNCIL THE PROMOTION OF INTERNATIONAL TRADE: CCPIT)

2 เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ( Form A  และ Form FTA  ไทย-อินเดีย ที่ออกโดย Export Inspection Council: EIC)  คือ  http://eicindia.gov.in  เลือก   Post  Verification Systems

3 เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (From AK)  คือ  http:// www.costoms.go.kr/co.html ( สำหรับ  Form AK)  ที่ออกโดย  KOREA Chamber  of Commerce Industry: KCCI

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม