ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

กรมศุลกากรสนับสนุนและอำนวยความสะดวกสำหรับของบริจาค

05 May 2020
 47

กรมศุลกากรสนับสนุนและอำนวยความสะดวกสำหรับของบริจาค

 

     ตามที่ได้มีการบริจาคของใช้และอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล โดยใช้สิทธิ์ขอยกเว้นอากรของตามประเภท 11 ของภาค 4  แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พุทธศักราช 2530  ซึ่งสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการพิจารณาอนุมัติยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับช่วงระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2563  ถึง 1 พฤษภาคม 2563 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการพิจารณาอนุมัติยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคเพิ่มเติมอีกจำนวน 14 ครั้งอาทิชุดป้องกัน PPE  ชุดตรวจหาเชื้อ หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หน่วยงานผู้บริจาคได้แก่ หอการค้าไทยในจีน สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ รัฐบาลกว่างซี China NGO of International Exchanges บริษัท บี.กิมเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จํากัด บริษัท ราชบวรอินเตอร์เนชั่นแนล  2004  จำกัด เป็นต้น ซึ่งได้นำมาบริจาคให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศลต่างๆ อาทิ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม