ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

การประชุมหารือคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างท่าเรือกรุงเทพผู้ใช้บริการท่าเรือกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2563

13 Jul 2020
 25

การประชุมเพื่อหารือหรือดำเนินการเรื่องต่างๆของคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างท่าเรือกรุงเทพ

ผู้ใช้บริการท่าเรือกรุงเทพและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุม ชั้นที่ 19 อาคารที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 13กรกฎาคม 2563 นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล นายกสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย และนายพรชัย เอื้อวีระวัฒน์ อุปนายกสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม “ประชุมเพื่อร่วมหารือหรือดำเนินการเรื่องต่างๆของคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างท่าเรือกรุงเทพ ผู้ใช้บริการท่าเรือกรุงเทพและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้นที่ 19 อาคารที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม