ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

รูปแบบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AI) ที่ออกจากสาธารณรัฐอินเดีย

15 Jul 2020
 284

เรียน สมาชิกสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

เรื่อง รูปแบบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AI) ที่ออกจากสาธารณรัฐอินเดีย

 

          กองพิกัดอัตราศุลกากรได้ออกประกาศที่ 6/2563 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 แจ้งตัวอย่างรูปแบบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AI) ในรูปแบบดิจิทัล (Digital CO) ของสาธารณรัฐอินเดีย

 

          โดย Form AI ตามรูปแบบดังกล่าวที่เจ้าหน้าที่ได้ลงนามลายมือชื่อด้วยตนเองและประทับตราของหน่วยงานด้วยหมึก จะสามารถนำมาใช้ประกอบการขอรับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดียได้

 

       ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 

(ตามเอกสารแนบท้าย)

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้าย คลิกที่นี่

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม