ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

EU แนะผู้ส่งออกหลังปรับแก้ไขระเบียบการจำแนกประเภท การติดฉลากและบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีและสารผสม

14 Sep 2020
 60

EU แนะผู้ส่งออกหลังปรับแก้ไขระเบียบการจำแนกประเภท การติดฉลากและบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีและสารผสม

 

กรมการค้าต่างประเทศเผย EU ปรับแก้ไขระเบียบการจำแนกประเภท การติดฉลาก และบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีและสารผสม แนะผู้ประกอบการไทยศึกษารายละเอียดให้ชัดเจน ก่อนบังคับใช้ 1 มี.ค. 65


นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 สหภาพยุโรปได้ออกระเบียบ Regulation (EU) 2020/1182 เพื่อแก้ไข Regulation (EC) 1272/2008 ว่าด้วยการแก้ไขตารางที่ 3 Part 3 ของ Annex VI ซึ่งเป็นรายการของการจำแนกประเภท การติดฉลาก และบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีและสารผสม (Classification, Labelling and Packaging Of Substances and Mixtures) โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้


1.    ปรับเพิ่มสารเคมีจำนวน 37 รายการ อาทิ สาร Dibenzo[def,p]chrysene; dibenzo[a,l]pyrene (CAS 191-30-0) สาร ipconazole (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1- (1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol สาร geraniol; (2E)-3,7-dimethylocta2,6-dien-1-ol (CAS 106-24-1) และสาร Diisooctyl phthalate (DIOP, CAS 27554-26-3) เป็นต้น
 

2.    ปรับแก้ไข การจำแนกประเภทความเป็นอันตราย การจำกัดค่าความเข้มข้น หรือสัญลักษณ์ของฉลากบนบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีจำนวน 21 รายการ เช่น สาร nitric acid …% [C > 70 %] (Index No. 007-004-00-1) สาร octamethylcyclo tetrasiloxane; [D4] (Index No. 014-018-00-1) สาร pirimiphos-methyl (ISO); O-[2-(diethylamino)-6-methylpyrimidin-4-yl] O,O-dimethyl phosphorothioate (Index No. 015-134-00-5) สาร phosphine (Index No. 015-181-00-1) และสาร 2-butoxyethanol; ethylene glycol monobutyl ether (Index No. 603-014-00-0) เป็นต้น
 

3.    ยกเลิกสารเคมีจำนวน 2 รายการ ได้แก่ สาร branched hexatriacontane (Index No. 601-064-00-8) และสาร hexyl 2-(1- (diethylaminohydroxyphenyl) methanoyl) benzoate (Index No. 607-693-00-4)
 

จากข้อมูลสถิติพบว่า ไทยส่งออกสินค้ากลุ่มสารเคมีไปยังสหภาพยุโรปในช่วงปี 2560-2562 มูลค่า 13,405.7 9,527.1 และ 6,660 ล้านบาทตามลำดับ โดยล่าสุดในปี 2563 (เดือน ม.ค.- มิ.ย.) มีมูลค่าการส่งออก 3,263 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.46 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม