ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

กรมการค้าต่างประเทศเผยจีนแก้ไขระเบียบสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

24 Sep 2020
 57

กรมการค้าต่างประเทศเผยจีนแก้ไขระเบียบสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

 

            กรมการค้าต่างประเทศเผยจีนแก้ไขระเบียบสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคภายในประเทศ แนะผู้ประกอบการศึกษาข้อกำหนด เพื่อลดผลกระทบทางการค้า ก่อนมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 64

           นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ปรับแก้ไขระเบียบสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เพื่อควบคุมดูแลและบริหารจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องสำอาง รวมทั้งปกป้องและส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภคสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ อนุญาตให้ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์บางชนิด เช่น ปลูกผม กำจัดขน เสริมหน้าอก เสริมความงาม และดับกลิ่นกาย เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564 เท่านั้นที่สามารถจำหน่ายต่อไปได้เป็นระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่มีผลบังคับใช้ โดยระเบียบดังกล่าวสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

           1.     คำนิยามใหม่ (1) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบบพิเศษ หมายถึง เครื่องสำอางที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ได้แก่ ยาย้อมผม ป้องกันผมร่วง ยาดัดผมแบบถาวร ทำให้ผิวขาว กันแดด และวัตถุประสงค์อื่นๆที่ถูกกำหนด โดย National Medical Products Administration (NMPA) และ (2) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทั่วไป หมายถึง เครื่องสำอาง ยกเว้นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบบพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น สบู่ที่ทำให้ผิวขาว ถูกกำหนดให้เป็นเครื่องสำอางแบบพิเศษและจะต้องขึ้นทะเบียน

           2.     ปรับแก้ไขระเบียบ สำหรับยาสีฟันซึ่งไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยจะต้องแจ้งต่อ NMPA ก่อนการวางจำหน่าย และ NMPA จะต้องประเมินประสิทธิภาพของยาสีฟัน ก่อนการใช้คำกล่าวอ้าง เช่น ป้องกันฟันผุ ลดการเกิดคราบฟัน ลดการเสียวฟัน  และลดปัญหาเหงือก เป็นต้น

           3.     ข้อกำหนดใหม่ (1) เครื่องสำอางที่มีวัตถุดิบชนิดใหม่จะต้องขึ้นทะเบียนต่อ NMPA ก่อนการนำมาใช้เพื่อเป็นวัตถุกันเสีย กันแดด สารแต่งสี ยาย้อมผม หรือทำให้ผิวขาว (2) บุคคลที่รับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพและการประเมินความปลอดภัยของเครื่องสำอาง จะต้องมีความรู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี และ (3) คำกล่าวอ้างในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจะต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ โดยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณะ ข้อมูลการวิจัยหรือประสิทธิภาพในการทดสอบลงในเว็บไซต์เพื่อพิสูจน์ต่อคำกล่าวอ้าง รวมทั้งผู้อนุมัติและผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย เป็นต้น

           จากข้อมูลสถิติการส่งออก ไทยมีการส่งออกสินค้ากลุ่มเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวไปยังจีน ช่วงปี 2560 - 2562 มูลค่า 3,429.7  9,188.5  และ  11,985.9 ล้านบาทตามลำดับ โดยล่าสุดในปี 2563 (ม.ค.-มิ.ย.) มีมูลค่าการส่งออก 2,666.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 63.16 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม