ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ประกาศสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.6/2563

05 Nov 2020
 32

ประกาศสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ป. 6/2563เรื่อง วิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Extension)

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม