ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

กรมการค้าต่างประเทศเผยรัฐแคลิฟอร์เนียออกกฎหมายห้ามใช้สารเคมี 24 ชนิด ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

17 Nov 2020
 88

กรมการค้าต่างประเทศเผยรัฐแคลิฟอร์เนียออกกฎหมายห้ามใช้สารเคมี 24 ชนิด ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

 

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า รัฐแคลิฟอร์เนียได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยเครื่องสำอางปลอดสารพิษ (Assembly Bill No. 2762) ซึ่งกำหนดห้ามใช้สารเคมี 24 ชนิดในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยไม่อนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคล ผลิต จำหน่าย ส่งมอบ ถือครอง หรือเสนอขายเชิงพาณิชย์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารดังกล่าวในรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ห้ามใช้สารเคมี 11 ชนิด ที่เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง คือ

1.1  Dibutyl phthalate            1.2  Diethylhexyl phthalate             

1.3  Formaldehyde                1.4  Paraformaldehyd

1.5  Methylene                      1.6 Quaternium-15

1.7  Mercury                          1.8  Isobutyparaben

1.9 Isopropylparaben            1.10  m-Phenylenediamine and its salts  

1.11  o-Phenylenediamine and its salts

2. ห้ามใช้สาร Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl (PFAS) และอนุพันธ์ของสารดังกล่าว 13 ชนิด ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง คือ

2.1  Heptadecafluorooctane-1-sulfonic acid

2.2  Potassium heptadecafluorooctane-1-sulfonate

2.3  Diethanolamine perfluorooctane sulfonate

2.4  Ammonium heptadecafluorooctanesulfonate

2.5  Lithium heptadecafluorooctanesulfonate

2.6  Perfluorooctanoic acid (PFOA)

2.7  Ammonium pentadecafluorooctanoate

2.8  Nonadecafluorodecanoic acid

2.9   Ammonium nonadecafluoro decanoate

2.10  Sodium nonadecafluorodecanoate

2.11  Perfluorononanoic acid (PFNA)

2.12  Sodium heptadecafluorononanoate

2.13  Ammonium perfluorononanoate

ในปี 2560-2562 ไทยส่งออกสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไปยังสหรัฐอเมริกา มีมูลค่า 4,688.3  5,195.1 และ 5,853.1 ล้านบาท ตามลำดับ โดยล่าสุดในปี 2563 (ม.ค.-ก.ย.)  มีมูลค่าการส่งออก 3,803.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.11 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนทั้งนี้ผู้ส่งออกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ในการเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าวได้อย่างไม่เป็นอุปสรรคทางการค้าของไทย

(ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ)

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม