ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพิ่ม 17 กระบวนงานอนุญาตวัตถุอันตรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

01 Dec 2020
 79

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพิ่ม 17 กระบวนงานอนุญาตวัตถุอันตรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

(e – Submission)

 

         

            สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพิ่มการให้บริการยื่นคำขออนุญาตวัตถุอันตรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Submission) อีก 17 กระบวนงาน แล้ววันนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ เพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่าจากการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ได้กำหนดแนวทาง 5 เอส (5 S) ในการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 โดยในด้านความเร็ว (Speed)ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการพิจารณาอนุญาตเพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมุ่งเน้นให้ปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัล (Digital Platform)ให้ครอบคลุมทุกภารกิจ สำหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย อย. ได้พัฒนาการให้บริการยื่นคำขอและพิจารณาอนุญาตวัตถุอันตรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Submission)เพิ่มเติมอีก 17 กระบวนงาน ดังนี้

1. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (14 กระบวนงาน)

2.การแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (กรณีสถานที่ใหม่กรณีที่มีสารสำคัญ Naphthalene และกรณีนำเข้าวัตถุดิบกำจัดแมลงเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของตนเอง)

3.การขออนุญาตนำเข้าตัวอย่างหรือผลิตตัวอย่างวัตถุอันตราย

4. การขอหนังสือวินิจฉัยผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย

ซึ่งเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมารองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า อย. มีแผนให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์อีก 20 กระบวนงานภายในเดือน มีนาคม 2564 ซึ่งจะครอบคลุมทุกกระบวนงานที่ให้บริการด้านวัตถุอันตรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย

กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย โทร 0 2590 7384, 0 2590 7303, 0 2590 7305 - 6 และ 02590 7298 หรือศึกษาคู่มือการใช้งานระบบได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย

(ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม