ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามความตกลง WTO สินค้าไหมดิบ

02 Dec 2020
 24

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา
ตามความตกลง WTO สินค้าไหมดิบ ปี 2564 ถึง 2566 พ.ศ.2563

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม