ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

กรมการค้าระหว่างประเทศแจ้งสหรัฐเตรียมขยายมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้า

06 Jan 2021
 74

กรมการค้าระหว่างประเทศแจ้ง

สหรัฐเตรียมขยายมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้า

 

           สหรัฐฯแจ้งผลการขยายการใช้มาตรการปกป้อง (Safeguards) สินค้าเครื่องซักผ้าจากไทย คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (U.S. International Trade Commission: USITC) ประกาศผลการพิจารณาความจำเป็นเพื่อขยายระยะเวลาในการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguards) กับสินค้าเครื่องซักผ้าและส่วนประกอบเครื่องซักผ้าบางรายการ (Large Residential Washers and Covered Parts) ตามประกาศ Federal Register Vol. 85 No. 240 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 – 7 กุมภาพันธ์ 2564 โดยภายหลังการเปิดรับฟังความคิดเห็น(Hearing) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา USITC พบว่ายังมีความจำเป็นในการใช้มาตรการเพื่อป้องกันความเสียหายอย่างร้ายแรงจากการนำเข้าสินค้าดังกล่าว อย่างไรก็ดี พบว่าผู้ผลิตภายในของสหรัฐฯ มีการปรับตัวดีขึ้นในการแข่งกับสินค้านำเข้า  จึงมีมติที่จะเสนอให้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ พิจารณาขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการต่อไปอีก 2 ปี คือจากวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564–7 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมเสนอมาตรการเยียวยา ดังนี้

1)กรณีเครื่องซักผ้า (Finished Large Residential Washers)

(1) กำหนดปริมาณการนำเข้าในโควตาไว้ที่ 1.2 ล้านเครื่องตลอดระยะเวลา 2 ปี

(2) กำหนดอัตราภาษีนำเข้าในโควตา ในอัตราถดถอยที่ร้อยละ 15 ในปีที่ 4 และลดลงเหลือร้อยละ 14 ในปีที่ 5 และ

(3) การนำเข้าเกินโควตา จะมีอัตราภาษีนอกโควตาที่ร้อยละ 35 ในปีที่ 4 และลดเหลือร้อยละ 30 ในปีที่ 5  

2)กรณีชิ้นส่วนเครื่องซักผ้าบางรายการ (Covered Parts)

(1) กำหนดปริมาณการนำเข้าในโควตาไว้ที่ 110,000 ชิ้น ในปีที่ 4 และเพิ่มเป็น 130,000 ชิ้น ในปีที่ 5

(2) การนำเข้าเกินโควตาจะมีอัตราภาษีนอกโควตาที่ร้อยละ 35 ในปีที่ 4 และลดเหลือ ร้อยละ 30 ในปีที่ 5

 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาขั้นสุดท้ายจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ว่าจะขยายการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวต่อไปหรือไม่

(กรมการค้าระหว่างประเทศ)

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม