ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ฟิลิปปินส์เตรียมทำประชาพิจารณ์ระงับการยกเว้นภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าจากไทย

21 Jan 2021
 86

ฟิลิปปินส์เตรียมทำประชาพิจารณ์

ระงับการยกเว้นภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าจากไทย

 

            ฟิลิปปินส์เตรียมจัดทำประชาพิจารณ์การระงับการยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าจากไทยในฐานะมาตรการตอบโต้ภายหลังจากที่ประเทศไทยไม่ปฏิบัติตามคำวิจิฉัยขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่กำหนดให้ไทยจัดเก็บภาษีบุหรี่จากฟิลิปปินส์ในอัตราเดียวกับที่จัดเก็บจากบุหรี่ไทยการทำประชาพิจารณ์จะจัดขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2564 โดยสินค้าที่อยู่ในรายการถูกระงับการยกเว้นภาษีศุลกากรมีจำนวน 37 พิกัด ดังนี้

1. สินค้าประเภทยานยนต์และส่วนประกอบในพิกัด 8701.92.10, 87.03, 87.04, 8708.99.99 และ 8714.10

2. สินค้าเกษตรประเภทข้าวโพด ข้าว น้ำมันถั่วเหลือง เครื่องปรุงรส และครีมเทียมในพิกัด 1005.90.90, 1006.30.99, 1507.90.90, 2103.90.29 และ 2106.90.30

3. สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกล และส่วนประกอบในพิกัด 6809.19.90, 7207.11.100, 7408.11.10, 8415.82, 8418.10.19, 8433.51.00, 8473.30.90, 8479.90, 8482.10.00, 8482.80.00, 8501.10, 8542.39.00, 8542.90.00 และ 8544.49.21

4. สินค้าประเภทซีเมนต์ น้ำมันหล่อลื่น เครื่องสำอาง สารเคมี ยางรถยนต์ในพิกัด 2523.21.00, 2710.19.43, 2922.42.20, 3004.90.99, 3304.99.30, 3305.10.90, 3306.10.90, 3901.20.00, 3921.90.30, 3924.90.30, 4011.10.00, 4011.20.10 และ 4016.99.54

ความเคลื่อนไหวของฟิลิปปินส์ในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากคดีพิพาทระหว่างไทยและฟิลิปปินส์ในปี 2551 เมื่อฟิลิปปินส์ร้องขอให้ WTO พิจารณาการเลือกปฏิบัติของฝ่ายไทยในการจัดเก็บภาษีบุหรี่ของบริษัท Philip Morris Philippines Manufacturing โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องการประเมินราคาศุลกากร โดย WTO ตัดสินให้ฟิลิปปินส์เป็นฝ่ายชนะในปี 2554 อย่างไรก็ตาม ฟิลิปปินส์พบว่า ฝ่ายไทยไม่ได้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ WTO จึงขอให้ WTO วินิจฉัยให้อำนาจฟิลิปปินส์ในการระงับการยกเว้นภาษีสินค้านำเข้าจากไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563

(ข้อมูลข่าวสารจากกรมศุลกากร)

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม