ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

สหภาพยุโรปบังคับใช้ กฎระเบียบและระบบจัดเก็บ VAT ใหม่ของ EU เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2564

06 May 2021
 135

บังคับใช้ กฎระเบียบและระบบจัดเก็บ VAT ใหม่ของ EU

เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2564

สหภาพยุโรป (EU) พร้อมใช้บังคับกฎระเบียบและระบบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ใหม่ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์และส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ดังนี้

1.ผู้ประกอบการสามารถสำแดงและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าและบริการในทุกประเทศสมาชิกโดยเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ VAT One-Stop Shop (OSS) เพียงระบบเดียวในประเทศของตนแทนการลงทะเบียนในแต่ละประเทศสมาชิกที่มีการซื้อขายดังเช่นที่ผ่านมา โดยคาดว่า OSS จะช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายถึงร้อยละ 95

2.สำหรับผู้ขายที่นำเข้าสินค้าจากนอก EU นั้น สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ Import One-Stop Shop (IOSS) เพียงระบบเดียวเพื่อดำเนินการจัดเก็บ สำแดง และชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงแทนการจัดเก็บจากผู้บริโภคเมื่อจัดส่งสินค้า ในการนี้ IOSS จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภคจากค่าใช้จ่ายแอบแฝง

3.สินค้าจากนอก EU ที่มีมูลค่าไม่เกิน 22 ยูโร จะไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มอีกต่อไป เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้าให้กับผู้ประกอบการใน EU ที่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มและตกอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบเมื่อผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าจากนอก EU โดยไม่ต้องเสียภาษี

(ข้อมูลจากกรมศุลกากร)

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม