ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

อย. เปิดช่องทางพิเศษอำนวยความสะดวก การนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องช่วยหายใจ

27 May 2021
 45

อย. เปิดช่องทางพิเศษอำนวยความสะดวก

การนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องช่วยหายใจ

อย. เปิดช่องทางพิเศษอำนวยความสะดวก สำหรับผู้ประกอบการที่นำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องช่วยหายใจ หากเอกสารครบ พิจารณาตรวจสอบพร้อมปล่อยของให้ทันที โดยประสานกับเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาที่มีการนำเข้านายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุลรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในประเทศระลอกใหม่ พบยอดผู้ป่วยที่ ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องช่วยหายใจโดยเฉพาะเครื่อง High Flow Nasal Cannula Oxygen เพิ่มมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า ผู้ประกอบการรายใดที่ต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องช่วยหายใจ กรณีนำเข้ามาเพื่อใช้ในหน่วยงานของรัฐในหน้าที่ป้องกัน ชันสูตร บำบัดโรค หรือฟื้นฟูสมรรถภาพและสภากาชาดไทย รวมทั้งการนำเข้ามาบริจาคให้หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรการกุศล ขอให้ผู้นำเข้ายื่นขอนำเข้าพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถยื่นได้ที่ด่านอาหารและยาที่นำเข้า ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาพิจารณาตรวจสอบทันที กรณีนำเข้ามาเพื่อขาย หากมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ สามารถนำมายื่นขอนำเข้าพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ที่ อย. โดยจะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการแล้วเสร็จใช้เวลาพิจารณา 3 วันทำการ หากไม่มีใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าจะใช้เวลาในการยื่นขออนุญาตสถานที่ และขอนำเข้าผลิตภัณฑ์ รวมไม่เกิน 4 วันทำการทั้งนี้ อย. ได้มีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถมายื่นเอกสาร ณ ด่านอาหารและยา  ที่นำเข้า โดยผ่านช่องทาง Fast Track สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มโควิด-19 กรณีมีผู้นำเข้าสินค้าจะประสานด่านศุลกากรให้แจ้งด่านอาหารและยา และมีการติดต่อผ่านระบบ Line official ระหว่างเจ้าหน้าที่กับตัวแทนออกของ   เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้ารองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มุ่งเน้นให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับการใช้งาน พร้อมอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องช่วยหายใจได้อย่างรวดเร็ว

(ข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th)

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม