ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

กรมปศุสัตว์ ชะลอนำเข้า “โค-กระบือ” จากเมียนมาอีก 90 วัน

31 May 2021
 28

กรมปศุสัตว์ ชะลอนำเข้า
“โค-กระบือ” จากเมียนมาอีก 90 วัน

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประกาศต่ออายุมาตรการชะลอการนำเข้าสัตว์ปีก-ซากสัตว์ปีก 90 วัน หลังโรคไข้โรคลัมปี สกิน ยังระบาดในหลายพื้นที่ของเมียนมานายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์จากสถานการณ์การระบาดของ “โรคลัมปี สกิน” ในโค-กระบือ ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ของประเทศไทยในขณะนี้ ทางกรมปศุสัตว์ ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือและควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดตามมาตรการที่กำหนดไว้ทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกัน และประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวฯ โดยที่ผ่านมาทางหน่วยงานได้มีการสั่งชะลอการนำเข้าโค กระบือ หรือซากโค ซากกระบือ จากเมียนมา ซึ่งมีประกาศราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และให้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 90 วัน นับตั้งแต่ถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นมาเนื่องจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ได้รายงานการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ของประเทศเมียนมา  ซึ่งโรคระบาดสัตว์ดังกล่าวสามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวาง โดยมีสาเหตุมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ที่ป่วยหรือตายโดยโรคระบาดฯ ไปยังท้องที่ต่างๆ และล่าสุดได้มีการประกาศให้บังคับใช้อีกครั้ง เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์มีโอกาสแพร่กระจายเข้ามา และส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงโคและกระบือในประเทศ อย่างไรก็ตาม กรมปศุสัตว์ได้มีมาตรฐานการตรวจเชื้อก่อนชำหละโคทุกตัวจากโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายอย่างเข้มงวด จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีการนำโคที่ล้มป่วยหรือเป็นโรคลัมปี สกิน มาจำหน่ายอย่างแน่นอนเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น หรือมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์(สคบ.) หรือสายด่วนแจ้งโรคระบาดกรมปศุสัตว์ call center 063-225-6888 หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD4.0 “แจ้งการเกิดโรคระบาด” ได้ตลอดเวลา และสามารถติดตามสถานการณ์การระบาดและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคลัมปี สกินที่เว็บไซต์ของสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ที่ (คลิกที่นี่) สำหรับสัตวแพทย์ เกษตรกร หรือประชาชนทั่วไป ที่ต้องการจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) รายงานการเกิดโรค และข้อมูลทางระบาดวิทยา

(ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์)

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม