ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

กรมการค้าต่างประเทศ กำหนดเริ่มการใช้งาน ระบบ ESS สำหรับ Form TC

07 Jun 2021
 1,221

กรมการค้าต่างประเทศ กำหนดเริ่มการใช้งาน ระบบ ESS สำหรับ Form TC ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564
Form E (กรณีส่งออกไปประเทศจีน) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

กรมการค้าต่างประเทศจะ ปิด ระบบ Digital Signature (DS) สำหรับการยื่นขอ Form TC และ Form E (กรณีส่งออกไปประเทศจีน) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ตามลำดับ โดย เปิด ให้บริการด้วยระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) เท่านั้นจึงขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้ Form TC ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form TC ด้วยระบบ DS ต้องมารับฟอร์มให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 20.00 น. ปิด การใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อปรับระบบฯ Form TC ให้รองรับการใช้งานด้วยระบบ ESS และ เริ่มใช้งานระบบฯ ได้ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปForm E (กรณีส่งออกไปประเทศจีน)ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form E (กรณีส่งออกไปประเทศจีน) ด้วยระบบ DS ต้องมารับฟอร์มให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้นวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 20.00 น. ปิด การใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อปรับระบบฯ Form E (กรณีส่งออกไปประเทศจีน) ให้รองรับการใช้งานด้วยระบบ ESS และ เริ่มใช้งานระบบฯ ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปการยื่นขอหนังสือรับรองฯ ด้วยรูปแบบของไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form TC และ Form E ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ไม่สามารถคัดลอก (Copy) Form TC และ Form E (กรณีส่งออกไปประเทศจีน) จากระบบ DS มาใช้กับระบบ ESS ได้ ก่อนการใช้งานระบบ ESS ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนการใช้งานกับกรมฯ โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการจดทะเบียนฯ (คลิกรายละเอียด) ทั้งนี้ ผู้ที่เคยจดทะเบียนฯ เพื่อใช้งานกับฟอร์ม 8 ประเภทแล้ว (Form JTEPA, Form FTA (Thai-Australia), Form AANZ, Form AJ, Form AK, Form AHK, Form D และ Form C/O ทั่วไป) ไม่ต้องดำเนินการใหม่

(กรมการค้าต่างประเทศ)

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม