ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอร่างกฎหมาย ปรับราคาคาร์บอนสำหรับสินค้านำเข้า

22 Jul 2021
 70

คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอร่างกฎหมาย

ปรับราคาคาร์บอนสำหรับสินค้านำเข้า

คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) เสนอร่างกฎหมายสำหรับกลไกการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) เพื่อกำหนดราคาคาร์บอนสำหรับสินค้านำเข้าในบางภาคส่วนที่ผ่านมา มาตรการด้านคาร์บอนของ EU ส่งผลให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการบางรายจึงถ่ายโอนสายการผลิตไปยังประเทศที่มีกฎระเบียบด้านการปล่อย คาร์บอนที่เข้มงวดน้อยกว่า (carbon leakage) ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้านำเข้าจาก ประเทศเหล่านั้นเพราะมีราคาที่ถูกกว่า ผู้ประกอบการภายใน EU จึงตกอยู่ในสถานการณ์ที่ เสียเปรียบและ EU ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนจนเป็นศูนย์ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) ตามแผนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม European Green Dealในเบื้องต้น คณะกรรมธิการยุโรปเสนอให้ใช้มาตรการ CBAM กับสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงต่อการรั่วไหลของคาร์บอน ได้แก่ เหล็กและเหล็กกล้า ซีเมนต์ ปุ๋ย อะลูมิเนียม และกระแสไฟฟ้า โดยจะเริ่มทดลองใช้ในปี 2566 (ค.ศ. 2023) ในการนี้ ผู้นำเข้าสินค้าดังกล่าวต้องรายงานปริมาณการปล่อยคาร์บอนของสินค้าโดยไม่ต้องชำระราคาคาร์บอน และเมื่อระบบพร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์ในปี 2569 (ค.ศ. 2026) ผู้นำเข้าต้องรายงานปริมาณสินค้าและปริมาณคาร์บอนในสินค้าที่นำเข้าในปีที่ผ่านมาและต้องซื้อใบอนุญาต CBAM ซึ่งกำหนดราคาคาร์บอนที่เท่ากับราคาที่ผู้นำเข้าจะต้องชำระหากผลิตสินค้านั้นตามกฎระเบียบด้านคาร์บอนของ EU อนึ่ง หากผู้ผลิตนอก EU แสดงหลักฐานว่า ได้ชำระราคาคาร์บอนแล้วในประเทศที่สาม ราคาที่ชำระไปสามารถนำมาหักกลบกับราคาที่ผู้นำเข้าจะต้องชำระได้

(ข้อมูลจากกรมศุลกากร)

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม