ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

คำกล่าวปาฐกถาพิเศษของอธิบดีกรมศุลกากร ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

31 May 2019
 163

คำกล่าวปาฐกถาพิเศษของอธิบดีกรมศุลกากร

นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ

ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562

ห้องกัญญลักษณ์ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26

 

.................................................

 

สวัสดี ท่านนายกสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย คุณยรรยง ตั้งจิตต์กุล คณะกรรมการสมาคม และผู้บริหารกรมศุลกากรทุกท่าน

อันที่จริง วันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาปาฐกถาอะไรเป็นพิเศษ แต่จะมาแสดงความยินดีกับพวกท่านในโอกาสที่สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยครบรอบ 72 ปีในปีนี้ เป็นสมาคมที่เก่าแก่และมีบทบาทในการสนับสนุนกรมศุลกากร ให้ความร่วมมือกับกรมฯอย่างดียิ่ง ได้ฟังจากท่านที่ปรึกษาฯ(ชัยยุทธ คำคุณ)ว่า สมาคมได้ให้การสนับสนุนโครงการ Ease of doing business เป็นอย่างดี เป็นกระบอกเสียงให้กับกรมศุลกากรด้วย ให้คำแนะนำแก่เรา ให้คำเสนอแนะแก่เรา ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง คำแนะนำใดๆของพวกท่าน ผมเข้าใจว่าจะเป็นสิ่งที่พวกเรานำไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย

ปัจจุบันนี้ กรมศุลกากรได้เดินเข้าสู่ยุค 4.0 มีหลายๆเรื่องที่เราพัฒนาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น....เรื่องแรก เป็นเรื่องของความพยายามจะทำให้ผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาในการเดินทาง มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร การอำนวยความสะดวกนี้มีส่วนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้วย เราได้นำเทคโนโลยีหลายๆอย่างมาใช้ร่วมกัน อันนี้ก็จะทำให้ทุกๆอย่างสามารถดำเนินการด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

มาตรการแรก..ถ้าผมจำไม่ผิด มาตรการนี้พวกท่านคงใช้กันมานานแล้ว ใช้กันเกือบ 90 กว่าเปอร์เซนต์แล้ว ในการใช้ “กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง” หรือที่เรียกว่า Pre-arrival Processing ใช้ไปแล้วครบเกือบหมดทุกแห่ง และจะพัฒนาต่อไปให้ครบถ้วน ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้สามารถทำพิธีการล่วงหน้าได้ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่สำคัญของกรมศุลกากร และของ WTO ภายใต้ความตกลงในการอำนวยความสะดวกทางการค้า

ประเทศไทย นอกจากจะส่งบัญชีสินค้าล่วงหน้าแล้ว ผู้ประกอบการนำเข้าสามารถส่งใบขนสินค้าและจ่ายภาษีล่วงหน้าและติดต่อเพื่อรับสินค้าได้ทันทีเมื่อเรือหรืออากาศยานมาถึง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบเรื่องเวลา ระหว่างการขนส่งปกติกับกระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าฯ พบว่าเวลาเฉลี่ยตั้งแต่สินค้ามาถึงจนถึงกระบวนการรับของออกจากอารักขาของศุลกากร ใช้เวลาลดลงค่อนข้างเยอะมาก ทางกรมฯได้ใช้ระบบนี้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา มีการส่งแมนนิเฟส(Manifest)ล่วงหน้าทางเรือ และทางอากาศยาน ตอนนี้คิดเป็นร้อยละ 99 แล้ว

มาตรการที่สองเป็นเรื่อง E-Bill payment ในขณะนี้ได้เปิดระบบ E-Bill payment โดยผู้ประกอบการสามารถชำระเงินเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร ผ่านช่องทางหลายๆช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น Internet Banking, Mobile Banking, ATM เคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ และตัวแทนรับชำระเงินได้ทุกพื้นที่ ทำให้ระยะเวลาที่ใช้ในการติดต่อกับกรมฯ ลดลง ทางกรมฯได้สำรวจว่าลดลงมากน้อยแค่ใหนอย่างไร พบว่า เวลาต่อการชำระเงินหนึ่งครั้งลดลงเกือบ 3 ชั่วโมง และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆให้ผู้ประกอบการได้ครั้งละ 433.75 บาท ซึ่งข้อมูลละเอียดมาก เป็นเช่นนั้นจริงไหม ต้องลองไปดู แต่อย่างน้อยก็เป็นประโยชน์ ลดได้ทั้งระยะเวลา ลดทั้งภาระค่าใช้จ่าย เทียบได้ว่า ปีหนึ่งก็จะลดภาระลงไปได้ถึง 513 ล้านบาท ต่อปี

มาตรการที่สาม จะเป็นสิ่งที่กรมฯได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลคือ การไม่เรียกรับสำเนาใบขนสินค้าเพราะมีอยู่ในระบบ E-Customs อยู่แล้ว โดยสำนักงานศุลกากร ด่านศุลกากร การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง จะไม่เรียกรับสำเนาใบขนสินค้าในขั้นตอนการตรวจปล่อย ทำให้สามารถลดจำนวนสำเนาใบขนสินค้าได้ ผู้ประกอบการก็ลดภาระตรงนี้ไปได้ด้วย ปีละประมาณ 60 ล้านแผ่น เป็นจำนวนเงินไม่น้อยปีละ 30 ล้านบาท และยังช่วยรักษ์โลกด้วย เพราะปีนี้ ศุลกากรกำลังเป็น Green Customs และจะมีโครงการปลูกต้นไม้ไปทั่วประเทศ ในโอกาสที่กรมฯจะครบรอบ 145 ปี ผมเข้าใจว่าเรามีโครงการปล่อยโคกระบือ ซึ่งได้ปล่อยไปแล้ว 45 ตัวในปีที่แล้วและปีนี้จะปล่อยอีก 100 ตัว

สำหรับเรื่องตัวแทนออกของนั้น ทางกรมฯมีการจัดตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงระเบียบปฏิบัติของตัวแทนออกของและเคาน์เตอร์บริการเพื่อศึกษากำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติของตัวแทนออกของ ผู้ผ่านพิธีการศุลกากร และเคาน์เตอร์บริการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และขณะนี้คณะทำงานก็กำลังพิจารณาในส่วนที่เป็นประกาศกรมฯที่ 61/2561 เรื่องระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของในเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นตัวแทนออกของ โดยเฉพาะตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา นอกจากจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมตัวแทนออกของแล้ว ยังต้องเป็นผู้ชำนาญการศุลกากรที่ผ่านการอบรมกับกรมศุลกากรด้วย เพื่อยกระดับมาตรฐานของตัวแทนออกของ

ส่วนในเรื่องของเคาน์เตอร์บริการ กรมฯได้ออกประกาศกรมฯเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเคาน์เตอร์บริการ โดยได้มีการเพิ่มมาตรการกวดขันเคาน์เตอร์บริการและมีระเบียบที่รัดกุมขึ้นกว่าเดิม เพิ่มการวางเงินประกันทุกสาขาของเคาน์เตอร์บริการ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่สุจริตแอบแฝง หรือเป็นช่องทางในการแสวงหาประโยชน์ได้อีก เรื่องของตัวแทนออกของนอกระบบคงลดลงไปได้ในไม่ช้านี้ ซึ่งเรื่องนี้กรมฯต้องขอให้สมาคมช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทางกรมฯด้วย

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย และขอให้การประชุมฯสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการ ขอบคุณครับ

 

 

...................................................................

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม