ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ“เครือข่ายสมาชิกเพื่อการออกของ”(ตัวแทนออกของผู้รับจ้างช่วง)

15 Oct 2019
 544

เรียน  สมาชิกสมาคม

 

สืบเนื่องจากโครงการวิจัยของสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยได้สำรวจ“พฤติกรรมการใช้บริการตัวแทนออกของ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตัวแทนออกของ และความต้องการ” เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่าปัจจัยหลักที่ผู้ประกอบการคำนึงถึงก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการชิปปิ้งประการหนึ่งคือ “การมีสาขาให้บริการตามด่านภูมิภาค”สมาชิกตัวแทนออกของสมาคมฯกว่า 3 ใน 4 เป็นธุรกิจขนาดเล็ก มีพนักงานและเงินทุนจำกัด ไม่สามารถขยายสาขาไปยังภูมิภาคได้ซึ่งงานของลูกค้าในบางกรณีต้องตรวจปล่อยหรือรับมอบสินค้า ณ ด่านที่ห่างไกล ไม่สะดวกในการเดินทางและมีค่าใช้จ่ายสูง

 

ด้วยเหตุนี้ สมาคมฯจึงได้ริเริ่มโครงการ“เครือข่ายสมาชิกเพื่อการออกของ”มีการนำร่องมาตั้งแต่ปี 2557 ได้เปิดรับสมาชิกตัวแทนออกของที่ประจำอยู่ที่ด่านฯภูมิภาคที่มีศักยภาพและความพร้อมที่จะรับงานตรวจปล่อยสินค้าของสมาชิกด้วยกันทั้งนำเข้าและส่งออกร่วมในโครงการนำร่องนี้ มีสมาชิกสมัครเข้ามาบ้างแต่ยังสำเร็จเป็นรูปธรรม ในปีนี้คณะกรรมการเห็นควรให้นำโครงการนี้มาปรับปรุงใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุนของเพื่อนสมาชิกดวยกัน ตามนโยบาย “รวมกันเราอยู่ เสริมจุดแข็ง กำจัดจุดอ่อน”

 

จึงขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ตามเอกสารการสมัครที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งสมาคมฯจะพิจารณาคุณสมบัติของสมาชิกผู้สมัครตามข้อกำหนดของสมาคมฯ เพื่อให้ได้สมาชิกที่มีคุณสมบัติและความพร้อมอย่างแท้จริงเข้าร่วมโครงการ

 

หวังอย่างยิ่งว่า คงได้รับความสนใจจากท่านสมาชิก กรุณาส่งแบบตอบรับมาที่ สมาคมฯทาง E-mail : memberctat@gmail.com หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่สมาคมฯ คุณเบนซ์ โทร.02-249-1995 ต่อ 14

 

ใบตอบรับการสมัคร
 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม