ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ประกาศสมาคมที่ 1/2562 คำแนะนำเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์อากรฯดวงละ 1 บาทขาดแคลน

10 Apr 2019
 937

เรื่อง คำแนะนำเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์อากรฯดวงละ 1 บาทขาดแคลน - คลิ๊กที่นี่

เรียน เพื่อนสมาชิก

        เนื่องด้วยในช่วงปลายเดือนมีค.-ต้นเมย. ที่ผ่านมา สมาคมฯได้ติดตามสถานการณ์อากรแสตมป์ดวงละ 1 บาทที่ต้องใช้ติดบนเอกสารตามประมวลรัษฎากรขาดแคลนอย่างหนัก และเริ่มสร้างปัญหาความยุ่งยากในการปฏิบัติงานออกของให้แก่สมาชิกโดยเฉพาะในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่ต้องติดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร ซึ่งได้แก่

  1. ใบตราส่งสินค้าต้นฉบับ   (ติดอากร 2 บาท)
  2. ใบสั่งปล่อยสินค้า(D/O)   (ติดอากร 1 บาท)  
  3. แบบคำร้องขอทำการล่วงเวลาของศุลกากร (ติดอากร 1 บาท)  

        สายเรือและตัวแทนเรือบางสายที่ไม่สามารถหาซื้ออากร 1 บาทมาติดบนเอกสารของตน ได้ปล่อยเอกสาร

เหล่านั้นออกมาโดยไม่มีอากรฯ เมื่อชิปปิ้งนำไปใช้ปฏิบัติงาน เช่น นำใบสั่งปล่อยสินค้าไปชำระค่าภาระที่ท่าเรือกรุงเทพฯจะถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ ผลกระทบที่ตามมาก็คือ หากชิปปิ้งไม่สามารถหาอากรมาติดได้ จะไม่สามารถนำสินค้าออกจากท่าเรือได้เลย โดยเฉพาะในช่วงก่อนและหลังวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะผลกระทบต่อการนำเข้าส่งออก เกิดความเสียหายในวงกว้าง

        สมาคมฯจึงได้สอบถามไปยังสมาคมตัวแทนเรือและเจ้าของเรือกรุงเทพฯ(BSAA) ซึ่งได้ยอมรับว่า สมาชิกสายเรือและตัวแทนเรือประสบปัญหาอากร 1 บาทขาดแคลนมาระยะหนึ่งแล้ว บางสายเรือที่ซื้ออากรเก็บไว้จำนวนมากจะหมดช้ากว่าสายเรือที่สต้อคอากรไว้น้อย สมาคมBSAA ได้มีหนังสือหารือไปยังอธิบดีกรมสรรพากรเพื่อขอเปลี่ยนวิธีการชำระอากรแสตมป์จากรายฉบับเป็นรายเดือนแทนเป็นเวลากว่า 2 เดือนแล้ว ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา และมีข่าวว่า อากรแสตมป์ 1 บาทล็อตผลิตใหม่ กำหนดจะส่งมอบได้ประมาณเดือน มิย.62

        ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้นำเข้าที่ต้องการออกของและสินค้าจะได้ไม่ติดค้างในท่าเรือ สมาคมฯจึงได้ประสานไปยังนายโกมล ศรีบางพลีน้อย ผอ.ท่าเรือกรุงเทพฯ แจ้งปัญหาให้ทราบ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากท่านผอ.ท่าเรือกรุงเทพ โดยผ่อนผันให้ One Stop Service รับใบ D/O ที่ไม่ติดอากรของทุกสายเรือเพื่อให้ชำระค่าโกดังได้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ชิปปิ้งจะต้องถ่ายสำเนาใบD/Oนั้นแนบไปพร้อมตัวจริงด้วย

        นอกจากนี้ ในส่วนของเอกสารที่ต้องติดอากรของกรมศุลกากร สมาคมฯได้แจ้งปัญหาให้ผู้บริหารกรมศุลกากรทราบและขอผ่อนผันให้เจ้าหน้าที่รับแบบคำขอทำการล่วงเวลาที่ไม่ติดอากรได้ ซึ่งขณะนี้ทราบว่า แต่ละสำนักฯปฏิบัติไม่เหมือนกัน

จึงขอแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน และขอขอบคุณท่าเรือกรุงเทพไว้ ณ ที่นี้ ด้วย

 

                                                         สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

                                                                                             10 เมษายน 2562

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม