ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

กรมการค้าต่างประเทศ เตือนผู้ส่งออกศึกษากฎระเบียบนำเข้าสินค้าของปากีสถาน

04 Oct 2019
 118

กรมการค้าต่างประเทศ เตือนผู้ส่งออกศึกษากฎระเบียบนำเข้าสินค้าของปากีสถาน

                   กรมการค้าต่างประเทศเตือนผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทย ศึกษากฎระเบียบนำเข้าใหม่ของปากีสถาน หลังปรับเงื่อนไขใหม่ กำหนดให้สินค้านำเข้าที่วางจำหน่ายบนชั้นต้องมีอายุการเก็บรักษาไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 นับตั้งแต่วันที่ยื่นรายการนำเข้า และปรับข้อกำหนดสินค้านำเข้า 32 รายการ ต้องปิดฉลากราคาปลีกสินค้า

                   นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี เกี่ยวกับประกาศการแก้ไขคำสั่งกฎระเบียบในการนำเข้าสินค้า (Import Policy Order) ของปากีสถาน ค.ศ. 2016 เพิ่มเติม ดังนี้

                  1. กระทรวงพาณิชย์และสิ่งทอของปากีสถาน ได้ออกประกาศกำหนดให้สินค้านำเข้ามีอายุการเก็บรักษา shelf life อย่างน้อยร้อยละ 66 หรือ 2 ใน 3 นับตั้งแต่วันที่ยื่นรายการนำเข้าทั่วไป (Import General Manifest –IMG)  โดยมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

                  2. หน่วยงานสรรพากรของปากีสถาน ได้ออกประกาศกำหนดให้มีการปิดฉลากราคาปลีกบนสินค้านำเข้า จำนวน 32 รายการ อาทิ (1) น้ำผักและผลไม้ (2) ไอศกรีม (3) แชมพู (4) ยาสีฟัน (5) บุหรี่ และ (6) รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ยกเว้นกรณีมีการแจ้งการนำเข้าสินค้าดังกล่าวก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และผู้นำเข้าได้สำแดงราคาสินค้าปลีกที่ระบุบนสินค้าในแต่ละรายการภายใต้มาตรา 2 (27) ของกฎหมายภาษีการขาย ค.ศ. 1990 (Sales Tax Act 1990) โดยรายการสินค้านั้นได้รับการประเมินภาษีการค้าตามราคาสินค้าด้วยแล้ว

                  นายอดุลย์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลสถิติการส่งออกสินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม ปศุสัตว์ประมง) สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ไปปากีสถานในภาพรวม 3 ปีย้อนหลังช่วงปี 2559 – 2561 พบว่ามีมูลค่า 35,556.8  47,560.2 และ 47,488.9 ล้านบาทตามลำดับ และในปี 2562 (ม.ค.-ก.ค.) มีมูลค่าการส่งออก 24,981.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.10 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ดังนั้น ผู้ส่งออกไทยควรศึกษาถึงกฎระเบียบเพิ่มเติมของปากีสถาน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการส่งออกของไทย

                  ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออกและผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลกฎระเบียบดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.commerce.gov.pk/sros/หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า กรมการค้าต่างประเทศ โทร 02 547 4734 หรือสายด่วน 1385

 

เอกสารแนบ

แหล่งที่มา: 

กรมการค้าต่างประเทศ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม