ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 59/2563 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงาน

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 59/2563

เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

  

  ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 131/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากร อธิบดีกรมศุลกากรโดยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำประกาศกรมศุลกากร แจ้งให้ทราบถึงรหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติรายการสินค้า ที่ต้องทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาติหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ก่อนการส่งข้อมูลใบขนสินค้า จึงออกประกาศ ดังนี้

ข้อ 1 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้กำหนดรหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้า ที่จะเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาติ/ใบรับรอง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติมจากประกาศกรมศุลกากรที่ 211/2559, 6/2562, 54/2562, 88/2562, 134/2562, 158/2562, 242/2562, 37/2563 และ 46/2563 รายละเอียด

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

(ตามประกาศแนบท้าย)

https://www.ctat.or.th/admin/fileuploads/contents/2020-03-31T14-29-06_ประกาศกรมศุลกากร ที่ 592563 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.pdf

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม