ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 60/2563 เรื่อง ยกเลิกคีมหนีบดวงตราตะกั่ว

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 60/2563 เรื่อง ยกเลิกคีมหนีบดวงตราตะกั่ว

  

    ด้วยคีมหนีบดวงตราตะกั่ว หมายเลข กศก.1216 ใช้งานประจำด่านศุลกากรหนองคาย มีสภาพชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ อาศัยอำนาจตามข้อ 26.1 (8) ของคำสั่งกรมศุลกากรที่ 472/2562 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฎิบัติการแทนอธิบดีกรมศุลกากร จึงขอประกาศยกเลิกคีมหนีบดวงตราตะกั่ว หมายเลข กศก.1216 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม