CTAT Member

The Customs Broker and Transportation Association of Thailand

ผลการค้นหาจาก ภูมิภาค “ภาคเหนือ” พบจำนวน 36 บริษัท

บริษัท ภัทร ลอว์เยอร์ แอนด์ โบรคเกอร์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอส.อาร์ เอ็กซ์ซิม

ผู้นำเข้าส่งออก

เชียงราย

ดูรายละเอียด

หจก.ชัยพัฒนาการรีไซเคิล

ตัวแทนออกของ

เชียงราย

ดูรายละเอียด

บจก.ลมปราณ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต

นำเข้า-ส่งออก

เชียงราย

ดูรายละเอียด

บริษัท หมิงหัว อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

อื่นๆ

เชียงราย

ดูรายละเอียด

บริษัท ล้านช้าง เอ็กซิม จำกัด

ผู้นำเข้าส่งออก

เชียงราย

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสฏฐีกุลจินดา

ผู้นำเข้าส่งออก

บริษัท จัสท์ อิน ไทม์ ทรานสปอร์ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

อื่นๆ

เชียงใหม่

ดูรายละเอียด

บริษัท เอ.เค.ชิปปิ้ง อิมปอร์ตแอนด์เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ตัวแทนออกของ

เชียงราย

ดูรายละเอียด

บริษัท ไทยแสง อินเตอร์เทรด จำกัด

ตัวแทนออกของ

เชียงราย

ดูรายละเอียด

บริษัท เอ็นจีเอ็ม กรุ๊ป อิมพอร์ต เอกส์พอร์ต จำกัด

ตัวแทนออกของ

เชียงราย

ดูรายละเอียด

บริษัท นอร์ท ริเวอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ตัวแทนออกของ

เชียงราย

ดูรายละเอียด

บริษัท จุติกานต์ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ตัวแทนออกของ

เชียงราย

ดูรายละเอียด

บริษัท ที แอนด์ ที อินเตอร์ ชิปปิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

เชียงราย

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตวงรัตน์ เซอร์วิส

ตัวแทนออกของ

เชียงราย

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงของ 14

ผู้นำเข้าส่งออก

เชียงราย

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส เคาน์เตอร์เซอร์วิส

ตัวแทนออกของ

เชียงราย

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรักษา อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต

ตัวแทนออกของ

เชียงราย

ดูรายละเอียด

บริษัท เหยียนซิง อิมปอร์ตแอนด์เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ตัวแทนออกของ

เชียงราย

ดูรายละเอียด

บริษัท พี.เอ็กซ์ อิมพอร์ทเอ็กซ์พอร์ท จำกัด

ตัวแทนออกของ

เชียงราย

ดูรายละเอียด

บริษัท อาร์เอ็มเอส ชิปปิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

เชียงราย

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนชิปปิ้ง เซอร์วิส

ตัวแทนออกของ

เชียงราย

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์เทรด

ตัวแทนออกของ

เชียงราย

ดูรายละเอียด

บริษัท ไทยกู๊ดลัค อินเตอร์เทรด จำกัด

ตัวแทนออกของ

เชียงราย

ดูรายละเอียด

บริษัท คุนหมิง-กรุงเทพฯ ชิปปิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

เชียงราย

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทศทิศ วินเนอร์ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต

ผู้นำเข้าส่งออก

เชียงราย

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.ที.เค. ชิปปิ้ง

ตัวแทนออกของ

เชียงราย

ดูรายละเอียด

บริษัท ธนพร เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท โดม แอนด์ เอ็น.บี.เทรด จำกัด

ตัวแทนออกของ

เชียงราย

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิวารุ่งเรือง (เมืองเหนือ)วิศวกรรม

ตัวแทนออกของ

อุตรดิตถ์

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟรีดอม เอ็กเพรส

ตัวแทนออกของ

บริษัท เนคซ์ ทรานสปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

เชียงใหม่

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2911 มหาทิพย์โสภา อิมพอร์ต-เอ็กซพอร์ต

ตัวแทนออกของ

เชียงใหม่

ดูรายละเอียด

บริษัท วี.แพค แอนด์ มูฟ จำกัด

ตัวแทนออกของ

เชียงใหม่

ดูรายละเอียด

บริษัท ที พี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิปปิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

เชียงใหม่

ดูรายละเอียด

บริษัท ทีพีที เวิลด์ไวด์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

เชียงใหม่

ดูรายละเอียด

แบ่งตามประเภทสินค้าที่ให้บริการ

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม