CTAT Member

The Customs Broker and Transportation Association of Thailand

ผลการค้นหาจาก พิกัด โลหะสามัญและของทําด้วยโลหะสามัญ (พิกัดที่ 7201.xx.xx – 8311.xx.xx) พบจำนวน 544 บริษัท

บจก. สกุลเสรี

ตัวแทนออกของทั้งขาเข้า และ ขาออก

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท สุพรรณทัศน์ จำกัด

ให้คำปรึกษา, ปฏิบัติงานด้านบริการตัวแทนออกของและขนส่ง

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชี่ยนไทย ชิปปิ้ง

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท โอเรียนทัล โลจิสติก กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท โซนิกซ์ ชิปปิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บจก.เอ็มซี ชิปปิ้ง (ประเทศไทย)

ตัวแทนนำเข้า-ส่งออก รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ที่ปรึกษาด้านการนำเข้าส่งออก

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บจก.ปิยะวัฒนา ชิปปิ้ง

ประกอบกิจการตัวแทนออกของจากท่าเรือโดยผ่านพิธีศุลกากร

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เอเบิล เซอร์วิส จำกัด

บริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีการศุลกากร

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เวิร์คเวลริช จำกัด

ตัวแทนออกของ ติดต่อกรมศุลกากร

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เวิลด์ไลน์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ให้บริการพิธีการสินค้านำเข้าและส่งออกอย่างครบวงจร

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บจก. เอส. ควอลิตี้ ชิปปิ้ง

ดำเนินการพิธีการทางศุลกากรน้ำเข้าและส่งออก

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ทรานแซคชั่น คอนเทนเน่อร์ ไลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชิปปิ้ง

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ลัคกี้ โลจิติกส์ จำกัด

ชิปปิ้ง

ปทุมธานี

ดูรายละเอียด

บจก. สปีดดี อินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกส์ (ไทยแลนด์)

ขนส่ง

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

หจก.เอ็น.โอ.เค. ชิปปิ้ง

ตัวแทนออกของ

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บริษัท คิวอาร์ อิมพอร์ แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัทไวท์ ไทเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

เป็นธุรกิจเกี่ยวกับตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท อีซี่ ชิปปิ้ง แอนด์ ฟาสท์ ทรานสปอร์ท

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

ซีพีเอส ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์

Freight Forwarder

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัทแปซิฟิค สตาร์ แอ็ลไลแอ็นซ จำกัด

เป็นธุรกิจตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท อัมเบรลล่า โลจิสติกส์ จำกัด

เป็นตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท น นน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ผู้นำเข้า-ส่งออก

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เอกภัทร โลจิสติกส์ จำกัด

ผู้ให้บริการด้านการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการทางด้านพิธีการศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บูลเล็ท อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริการขนส่งระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า ชิปปิ้งเคลียร์

บริษัท เอ็กเซลเลนท์ อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ท จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

หจก.ชัยพัฒนาการรีไซเคิล

ตัวแทนออกของ

เชียงราย

ดูรายละเอียด

บจก. ซีเค ชิปปิ้ง

1. ประกอบกิจการรับจ้าง ขนส่งสินค้าหรือบุคคล ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศด้วยพาหนะทุกชนิด ทั้งภายในและต่างประเทศ 2.ประกอบกิจการรับขนส่งสินค้าลงบนเรือ และรถยนต์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการการออกสินค้าขาเข้าและขาออกตามพิธีการศุลกากร

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท อินเตอร์พอท เอ็กพ์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท วี ฟอร์จูน จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เวิลด์ไวด์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตัวแทนออกของ

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บริษัท วีโปร โลจิสติกส์ 888 จำกัด

-

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ไทย หงษ์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บริษัท บูกัตติ เฟรท อินต์(ประเทศไทย) จำกัด

ตัวแทนขนส่งสินค้าทางเรือและทางอากาศ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัฐพงษ์ เซอร์วิส 333

บริการรับทำเอกสารใบขนสินค้าส่งออกต่างประเทศ รับทำเอกสารนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และ สั่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์เป็นตัวแทน นำเข้า-ส่งออกสิ้นค้า ทุกชนิด

สระแก้ว

ดูรายละเอียด

ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด

บริษัทเป็นผู้ประกอบการตัวแทนนำเข้าส่งออกให้กับลูกค้า

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เซ็นทรัล เอเยนซี่ แอนด์ ชิปปิ้ง

-

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัทเอชอาร์อาร์ ไทย โลจิสติกส์ จำกัด

ทำธุรกิจเกี่ยวกับ Freight Forwarder

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ทรัพย์สยาม โกลบอล เซอร์วิส จำกัด

รับทำพิธีการนำเข้า-ส่งออก

บริษัท อ๊อทเทอร์ จํากัด

ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรทั้งขาเข้าและส่งออก และขนส่งสินค้า

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ดับบลิวเอส โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริการเซอร์วิส IMport-Export

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บริษัท เฟรทเมท เวิลด์ไวด์ จำกัด

Freightforwarder ตัวแทนรับส่งสินค้า ทางเรือ อากาศ บก ไปรษณีย์ , ตัวแทนออกสินค้านำเข้า-ส่งออก , พิธีการศุลกากร , รับขนส่งสินค้ารถยนต์

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ล้านช้าง เอ็กซิม จำกัด

ผู้นำเข้าส่งออก

เชียงราย

ดูรายละเอียด

บริษัท ต. เขมราฐอิมปอร์ต - เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

อื่นๆ

อุบลราชธานี

ดูรายละเอียด

บริษัท เคซีทีซี ไทย โลจิสติกส์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท เดอะ ทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด

อื่นๆ

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

อื่นๆ

ปทุมธานี

ดูรายละเอียด

บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด

นำเข้าส่งออก

พระนครศรีอยุธยา

ดูรายละเอียด

บริษัท สยาม ไทโย โชจิ จำกัด

ผู้นำเข้าส่งออก

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อื่นๆ

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

อื่นๆ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

แบ่งตามประเภทสินค้าที่ให้บริการ

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม