CTAT Member

The Customs Broker and Transportation Association of Thailand

ผลการค้นหาจาก พิกัด ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเล่นเกมส์ (พิกัดที่ 9401.xx.xx – 9618.xx.xx) พบจำนวน 569 บริษัท

บจก.เอ็มซี ชิปปิ้ง (ประเทศไทย)

ตัวแทนนำเข้า-ส่งออก รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ที่ปรึกษาด้านการนำเข้าส่งออก

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เอเบิล เซอร์วิส จำกัด

บริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีการศุลกากร

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เวิลด์ไลน์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ให้บริการพิธีการสินค้านำเข้าและส่งออกอย่างครบวงจร

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บจก. เอส. ควอลิตี้ ชิปปิ้ง

ดำเนินการพิธีการทางศุลกากรน้ำเข้าและส่งออก

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ทรานแซคชั่น คอนเทนเน่อร์ ไลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชิปปิ้ง

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ลัคกี้ โลจิติกส์ จำกัด

ชิปปิ้ง

ปทุมธานี

ดูรายละเอียด

บริษัท หทัยจิตร อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

หจก.เอ็น.โอ.เค. ชิปปิ้ง

ตัวแทนออกของ

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บริษัทไวท์ ไทเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

เป็นธุรกิจเกี่ยวกับตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท อีซี่ ชิปปิ้ง แอนด์ ฟาสท์ ทรานสปอร์ท

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

เจไอซี อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์

ตัวแทนออกของ

บริษัท บุญมามูฟอิงแอนด์สโตเรจ จำกัด

ขนส่งสินค้าและบริการจัดการเกี่ยวกับการขนส่ง

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัทแปซิฟิค สตาร์ แอ็ลไลแอ็นซ จำกัด

เป็นธุรกิจตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท น นน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ผู้นำเข้า-ส่งออก

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เอกภัทร โลจิสติกส์ จำกัด

ผู้ให้บริการด้านการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการทางด้านพิธีการศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บจก. อี ดับบลิว โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์)

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

ยิ่งเจริญ ชิปปิ้งแอนด์ทรานสปรอต์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บจก.แอลแอนด์ทีอินเตอร์ทรานส์

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท น็อต โกลเบิล (ไทยแลนด์) จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บจก. ซีเค ชิปปิ้ง

1. ประกอบกิจการรับจ้าง ขนส่งสินค้าหรือบุคคล ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศด้วยพาหนะทุกชนิด ทั้งภายในและต่างประเทศ 2.ประกอบกิจการรับขนส่งสินค้าลงบนเรือ และรถยนต์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการการออกสินค้าขาเข้าและขาออกตามพิธีการศุลกากร

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท อินเตอร์พอท เอ็กพ์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท วี ฟอร์จูน จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เอ็กซ์ทอล จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เวิลด์ไวด์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตัวแทนออกของ

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บริษัทดีเอ็นเค เพรสทิจ อิมพอร์ต-เอ็กพอร์ต จำกัด

ธุรกิจตัวแทนออกของ

นนทบุรี

ดูรายละเอียด

บริษัท วีโปร โลจิสติกส์ 888 จำกัด

-

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เอซีซีแอล โซลูชั่นส์ จำกัด

CUSTOMS BROKER

หจก.ทีแอนด์เอ็ม โลจิสติกส์

ตัวแทนออกของ

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บริษัท บูกัตติ เฟรท อินต์(ประเทศไทย) จำกัด

ตัวแทนขนส่งสินค้าทางเรือและทางอากาศ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัฐพงษ์ เซอร์วิส 333

บริการรับทำเอกสารใบขนสินค้าส่งออกต่างประเทศ รับทำเอกสารนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และ สั่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์เป็นตัวแทน นำเข้า-ส่งออกสิ้นค้า ทุกชนิด

สระแก้ว

ดูรายละเอียด

ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด

บริษัทเป็นผู้ประกอบการตัวแทนนำเข้าส่งออกให้กับลูกค้า

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เซ็นทรัล เอเยนซี่ แอนด์ ชิปปิ้ง

-

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

วัน โลจิสติกส์ โซลูชั่น

Freight Forwarder

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เฟรทเมท เวิลด์ไวด์ จำกัด

Freightforwarder ตัวแทนรับส่งสินค้า ทางเรือ อากาศ บก ไปรษณีย์ , ตัวแทนออกสินค้านำเข้า-ส่งออก , พิธีการศุลกากร , รับขนส่งสินค้ารถยนต์

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ล้านช้าง เอ็กซิม จำกัด

ผู้นำเข้าส่งออก

เชียงราย

ดูรายละเอียด

บริษัท ต. เขมราฐอิมปอร์ต - เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

อื่นๆ

อุบลราชธานี

ดูรายละเอียด

บริษัท เคซีทีซี ไทย โลจิสติกส์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

อื่นๆ

ปทุมธานี

ดูรายละเอียด

บริษัท โลเจ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟวิ่ง จำกัด

ผู้นำเข้าส่งออก

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท แอ๊บโซลูท เพาเวอร์ เวิลด์ จำกัด

อื่นๆ

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บริษัท โกลเด้น เวิลด์ อินเตอร์ทราน จำกัด

Freight Forwarder

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท สยาม โกลบอล กรุ๊ป จำกัด

อื่นๆ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท รอยัล เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด

อื่นๆ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท มงคล สยามเลเธอร์ จำกัด

ผู้นำเข้าส่งออก

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด

ผู้นำเข้าส่งออก

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท บีฟาสท์ กรุ๊ป จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท ที.เอ็น.หาดใหญ่ ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท ทินภัทร ชิปปิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทินภัทรเทรดดิ้ง

ตัวแทนออกของ

แบ่งตามประเภทสินค้าที่ให้บริการ

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม