CTAT Member

The Customs Broker and Transportation Association of Thailand

ผลการค้นหาจาก พิกัด ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเล่นเกมส์ (พิกัดที่ 9401.xx.xx – 9618.xx.xx) พบจำนวน 553 บริษัท

บริษัท น นน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ผู้นำเข้า-ส่งออก

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เอกภัทร โลจิสติกส์ จำกัด

ผู้ให้บริการด้านการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการทางด้านพิธีการศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บจก. อี ดับบลิว โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์)

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

ยิ่งเจริญ ชิปปิ้งแอนด์ทรานสปรอต์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บจก.แอลแอนด์ทีอินเตอร์ทรานส์

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท น็อต โกลเบิล (ไทยแลนด์) จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บจก. ซีเค ชิปปิ้ง

1. ประกอบกิจการรับจ้าง ขนส่งสินค้าหรือบุคคล ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศด้วยพาหนะทุกชนิด ทั้งภายในและต่างประเทศ 2.ประกอบกิจการรับขนส่งสินค้าลงบนเรือ และรถยนต์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการการออกสินค้าขาเข้าและขาออกตามพิธีการศุลกากร

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท อินเตอร์พอท เอ็กพ์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท วี ฟอร์จูน จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เอ็กซ์ทอล จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เวิลด์ไวด์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตัวแทนออกของ

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บริษัทดีเอ็นเค เพรสทิจ อิมพอร์ต-เอ็กพอร์ต จำกัด

ธุรกิจตัวแทนออกของ

นนทบุรี

ดูรายละเอียด

บริษัท วีโปร โลจิสติกส์ 888 จำกัด

-

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เอซีซีแอล โซลูชั่นส์ จำกัด

CUSTOMS BROKER

หจก.ทีแอนด์เอ็ม โลจิสติกส์

ตัวแทนออกของ

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บริษัท บูกัตติ เฟรท อินต์(ประเทศไทย) จำกัด

ตัวแทนขนส่งสินค้าทางเรือและทางอากาศ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัฐพงษ์ เซอร์วิส 333

บริการรับทำเอกสารใบขนสินค้าส่งออกต่างประเทศ รับทำเอกสารนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และ สั่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์เป็นตัวแทน นำเข้า-ส่งออกสิ้นค้า ทุกชนิด

สระแก้ว

ดูรายละเอียด

ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด

บริษัทเป็นผู้ประกอบการตัวแทนนำเข้าส่งออกให้กับลูกค้า

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เซ็นทรัล เอเยนซี่ แอนด์ ชิปปิ้ง

-

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

วัน โลจิสติกส์ โซลูชั่น

Freight Forwarder

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เฟรทเมท เวิลด์ไวด์ จำกัด

Freightforwarder ตัวแทนรับส่งสินค้า ทางเรือ อากาศ บก ไปรษณีย์ , ตัวแทนออกสินค้านำเข้า-ส่งออก , พิธีการศุลกากร , รับขนส่งสินค้ารถยนต์

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ล้านช้าง เอ็กซิม จำกัด

ผู้นำเข้าส่งออก

เชียงราย

ดูรายละเอียด

บริษัท ต. เขมราฐอิมปอร์ต - เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

อื่นๆ

อุบลราชธานี

ดูรายละเอียด

บริษัท เคซีทีซี ไทย โลจิสติกส์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

อื่นๆ

ปทุมธานี

ดูรายละเอียด

บริษัท โลเจ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟวิ่ง จำกัด

ผู้นำเข้าส่งออก

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท แอ๊บโซลูท เพาเวอร์ เวิลด์ จำกัด

อื่นๆ

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บริษัท โกลเด้น เวิลด์ อินเตอร์ทราน จำกัด

Freight Forwarder

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท สยาม โกลบอล กรุ๊ป จำกัด

อื่นๆ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท รอยัล เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด

อื่นๆ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท มงคล สยามเลเธอร์ จำกัด

ผู้นำเข้าส่งออก

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด

ผู้นำเข้าส่งออก

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท บีฟาสท์ กรุ๊ป จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท ที.เอ็น.หาดใหญ่ ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท ทินภัทร ชิปปิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทินภัทรเทรดดิ้ง

ตัวแทนออกของ

บริษัท พี เอส เค โลจิสติกส์ แอนด์ ฟอร์เวิร์ดดิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท บารอกัต เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท สหชัย อินเทอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท ศุภสิน โลจิสติกส์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท ที.พี.พี.ซัพพลายแอนด์ชิปปิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท ซีเนียร์ ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท เอ็นแอนด์เอ็น ฟอร์เวิร์ดดิ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท สองชัย อิมพอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ตัวแทนออกของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีแอนด์เอ็มเคาน์เตอร์

ตัวแทนออกของ

บริษัท บังหาญชิปปิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวหน้า ฟอรเวิร์ดดิ้ง

ตัวแทนออกของ

บริษัท ธาทดีช จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท 981 พลัส อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท สินเอเชี่ยน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ผู้นำเข้าส่งออก

แบ่งตามประเภทสินค้าที่ให้บริการ

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม