CTAT Member

The Customs Broker and Transportation Association of Thailand

ผลการค้นหาจาก พิกัด ศิลปกรรม โบราณวัตถุ (พิกัดที่ 9701.xx.xx – 9706.xx.xx) พบจำนวน 88 บริษัท

บริษัท พีพี บิสเน็สคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัทฟีนิคซ์ ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด

ตัวแทนออกของ(ชิปปิ้ง)

สมุทรสาคร

ดูรายละเอียด

บริษัท โอเรียนทัล โลจิสติก กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ยูนิ-อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด

ตัวแทนออกของ และ รับขนส่งระหว่างประเทศ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เวิลด์ไลน์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ให้บริการพิธีการสินค้านำเข้าและส่งออกอย่างครบวงจร

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท อีซี่ ชิปปิ้ง แอนด์ ฟาสท์ ทรานสปอร์ท

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท บุญมามูฟอิงแอนด์สโตเรจ จำกัด

ขนส่งสินค้าและบริการจัดการเกี่ยวกับการขนส่ง

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัทแปซิฟิค สตาร์ แอ็ลไลแอ็นซ จำกัด

เป็นธุรกิจตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เอกภัทร โลจิสติกส์ จำกัด

ผู้ให้บริการด้านการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการทางด้านพิธีการศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บูลเล็ท อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริการขนส่งระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า ชิปปิ้งเคลียร์

ยิ่งเจริญ ชิปปิ้งแอนด์ทรานสปรอต์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัทดีเอ็นเค เพรสทิจ อิมพอร์ต-เอ็กพอร์ต จำกัด

ธุรกิจตัวแทนออกของ

นนทบุรี

ดูรายละเอียด

บริษัท วีโปร โลจิสติกส์ 888 จำกัด

-

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

หจก.ทีแอนด์เอ็ม โลจิสติกส์

ตัวแทนออกของ

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บริษัท พี เอส เค โลจิสติกส์ แอนด์ ฟอร์เวิร์ดดิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท ที.พี.พี.ซัพพลายแอนด์ชิปปิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท สองชัย อิมพอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท ซี.เอ็ม.อาร์ ฟอร์เวิดดิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท ออคิด วัน โลจิสติกส์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

สมุทรสาคร

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิว เทคโนโลยี 2009

ตัวแทนออกของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิวารุ่งเรือง (เมืองเหนือ)วิศวกรรม

ตัวแทนออกของ

อุตรดิตถ์

ดูรายละเอียด

บริษัท เนคซ์ ทรานสปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

เชียงใหม่

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2911 มหาทิพย์โสภา อิมพอร์ต-เอ็กซพอร์ต

ตัวแทนออกของ

เชียงใหม่

ดูรายละเอียด

บริษัท วี.แพค แอนด์ มูฟ จำกัด

ตัวแทนออกของ

เชียงใหม่

ดูรายละเอียด

บริษัท ทีพี อิมพอร์ต แอนด์ เอกซ์พอร์ต จำกัด

ตัวแทนออกของ

อุบลราชธานี

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราภา เซอร์วิส

ตัวแทนออกของ

สระแก้ว

ดูรายละเอียด

บริษัท สะหวัน โลจิสติกส์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท ไตร-พลัส โลจิสติกส์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิตา เอ็กซ์เพรส

ตัวแทนออกของ

บริษัท เอทีที โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด

ผู้นำเข้าส่งออก

บริษัท เจ ที ซี โลจิสติกส์ จำกัด

ขนส่ง

บริษัท ประสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ เฟรต จำกัด

ขนส่ง

บริษัท ส.จตุพร บริการ นำเข้า ส่งออก จำกัด

ตัวแทนออกของ

ปทุมธานี

ดูรายละเอียด

บริษัท ไทยสยาม ชิปปิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

นนทบุรี

ดูรายละเอียด

บริษัท เอสวี-คิวบิน จำกัด

ตัวแทนออกของ

นนทบุรี

ดูรายละเอียด

บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

ตัวแทนออกของ

นนทบุรี

ดูรายละเอียด

บริษัท พี.เค.ซี โลจิสติกส์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เรเกนวาลด์เทรด จำกัด

ตัวแทนออกของ

ฉะเชิงเทรา

ดูรายละเอียด

บริษัท แม็ค-เนลส์ชิปปิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เอส.เอส.เอ็น.คัสตอมส์ เซอร์วิส จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ไอติ๊ก โลจิสติกส์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ยูนิค เฟรท เซอร์วิส จำกัด

Freight Forwarder

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท แสงอรุณชิปปิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เอสโพลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ริเวอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ยูไนเต็ด เซลส์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เอ.อาร์.เค. โลจิซทิค จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท โปรเฟสชั่น ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เอ็มเอ็มพี โลจิสติกส์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท วันพลัสวัน โลจิสติคส์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

แบ่งตามประเภทสินค้าที่ให้บริการ

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม