CTAT Member

The Customs Broker and Transportation Association of Thailand

ผลการค้นหาจาก พิกัด สิ่งทอและของทําด้วยสิ่งทอ (พิกัดที่ 5001.xx.xx – 6310.xx.xx) พบจำนวน 477 บริษัท

บจก.เอ็มซี ชิปปิ้ง (ประเทศไทย)

ตัวแทนนำเข้า-ส่งออก รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ที่ปรึกษาด้านการนำเข้าส่งออก

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บจก.ปิยะวัฒนา ชิปปิ้ง

ประกอบกิจการตัวแทนออกของจากท่าเรือโดยผ่านพิธีศุลกากร

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เวิร์คเวลริช จำกัด

ตัวแทนออกของ ติดต่อกรมศุลกากร

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เวิลด์ไลน์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ให้บริการพิธีการสินค้านำเข้าและส่งออกอย่างครบวงจร

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บจก. เอส. ควอลิตี้ ชิปปิ้ง

ดำเนินการพิธีการทางศุลกากรน้ำเข้าและส่งออก

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ลัคกี้ โลจิติกส์ จำกัด

ชิปปิ้ง

ปทุมธานี

ดูรายละเอียด

พี.วี.ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

หจก.เอ็น.โอ.เค. ชิปปิ้ง

ตัวแทนออกของ

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บริษัท คิวอาร์ อิมพอร์ แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัทไวท์ ไทเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

เป็นธุรกิจเกี่ยวกับตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท อีซี่ ชิปปิ้ง แอนด์ ฟาสท์ ทรานสปอร์ท

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

ซีพีเอส ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์

Freight Forwarder

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท บุญมามูฟอิงแอนด์สโตเรจ จำกัด

ขนส่งสินค้าและบริการจัดการเกี่ยวกับการขนส่ง

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัทแปซิฟิค สตาร์ แอ็ลไลแอ็นซ จำกัด

เป็นธุรกิจตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท น นน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ผู้นำเข้า-ส่งออก

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เอกภัทร โลจิสติกส์ จำกัด

ผู้ให้บริการด้านการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการทางด้านพิธีการศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บูลเล็ท อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริการขนส่งระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า ชิปปิ้งเคลียร์

บริษัท เอ็กเซลเลนท์ อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ท จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บจก. ซีเค ชิปปิ้ง

1. ประกอบกิจการรับจ้าง ขนส่งสินค้าหรือบุคคล ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศด้วยพาหนะทุกชนิด ทั้งภายในและต่างประเทศ 2.ประกอบกิจการรับขนส่งสินค้าลงบนเรือ และรถยนต์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการการออกสินค้าขาเข้าและขาออกตามพิธีการศุลกากร

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เวิลด์ อินเตอร์ โลจิสติกส์

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บจก. เซลส์ พอยนท์

Freight forwarder

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท วี ฟอร์จูน จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ฟาสท์แทร็ค โลจิสติก จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัทดีเอ็นเค เพรสทิจ อิมพอร์ต-เอ็กพอร์ต จำกัด

ธุรกิจตัวแทนออกของ

นนทบุรี

ดูรายละเอียด

บริษัท วีโปร โลจิสติกส์ 888 จำกัด

-

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

หจก.ทีแอนด์เอ็ม โลจิสติกส์

ตัวแทนออกของ

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บริษัท บูกัตติ เฟรท อินต์(ประเทศไทย) จำกัด

ตัวแทนขนส่งสินค้าทางเรือและทางอากาศ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด

บริษัทเป็นผู้ประกอบการตัวแทนนำเข้าส่งออกให้กับลูกค้า

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เฟรทเมท เวิลด์ไวด์ จำกัด

Freightforwarder ตัวแทนรับส่งสินค้า ทางเรือ อากาศ บก ไปรษณีย์ , ตัวแทนออกสินค้านำเข้า-ส่งออก , พิธีการศุลกากร , รับขนส่งสินค้ารถยนต์

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เจริญสุขการทอ จำกัด

อื่นๆ

บริษัท บางกอกเจริญเลส จำกัด

อื่นๆ

บริษัท แอ๊บโซลูท เพาเวอร์ เวิลด์ จำกัด

อื่นๆ

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บริษัท จูลี่ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

อื่นๆ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เนชั่นแนล คัสตอม แพคเกจจิ้ง จำกัด

อื่นๆ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท โกลเด้น เวิลด์ อินเตอร์ทราน จำกัด

Freight Forwarder

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท สยาม ไคลน์ จำกัด

อื่นๆ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.บี.เอ็ม เบตง ชิปปิ้ง

ตัวแทนออกของ

บริษัท พี เอส เค โลจิสติกส์ แอนด์ ฟอร์เวิร์ดดิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท บารอกัต เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท สหชัย อินเทอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท วี.ไอ.เอ็ม โอเวอร์ซี โลจิสติกส์ จำกัด

Freight Forwarder

บริษัท ที.พี.พี.ซัพพลายแอนด์ชิปปิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท ซีเนียร์ ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ตัวแทนออกของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีแอนด์เอ็มเคาน์เตอร์

ตัวแทนออกของ

บริษัท บังหาญชิปปิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวหน้า ฟอรเวิร์ดดิ้ง

ตัวแทนออกของ

บริษัท 981 พลัส อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ตัวแทนออกของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอ็ม.บี.ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ไทยแลนด์)

ตัวแทนออกของ

บริษัท พงษ์ศิริ โลจิสติกส์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท โฟร์ซีส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตัวแทนออกของ

แบ่งตามประเภทสินค้าที่ให้บริการ

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม