CTAT Member

The Customs Broker and Transportation Association of Thailand

ผลการค้นหาจาก พิกัด สิ่งทอและของทําด้วยสิ่งทอ (พิกัดที่ 5001.xx.xx – 6310.xx.xx) พบจำนวน 462 บริษัท

บริษัท น นน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ผู้นำเข้า-ส่งออก

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เอกภัทร โลจิสติกส์ จำกัด

ผู้ให้บริการด้านการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการทางด้านพิธีการศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บูลเล็ท อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริการขนส่งระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า ชิปปิ้งเคลียร์

บริษัท เอ็กเซลเลนท์ อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ท จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บจก. ซีเค ชิปปิ้ง

1. ประกอบกิจการรับจ้าง ขนส่งสินค้าหรือบุคคล ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศด้วยพาหนะทุกชนิด ทั้งภายในและต่างประเทศ 2.ประกอบกิจการรับขนส่งสินค้าลงบนเรือ และรถยนต์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการการออกสินค้าขาเข้าและขาออกตามพิธีการศุลกากร

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เวิลด์ อินเตอร์ โลจิสติกส์

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บจก. เซลส์ พอยนท์

Freight forwarder

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท วี ฟอร์จูน จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ฟาสท์แทร็ค โลจิสติก จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัทดีเอ็นเค เพรสทิจ อิมพอร์ต-เอ็กพอร์ต จำกัด

ธุรกิจตัวแทนออกของ

นนทบุรี

ดูรายละเอียด

บริษัท วีโปร โลจิสติกส์ 888 จำกัด

-

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

หจก.ทีแอนด์เอ็ม โลจิสติกส์

ตัวแทนออกของ

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บริษัท บูกัตติ เฟรท อินต์(ประเทศไทย) จำกัด

ตัวแทนขนส่งสินค้าทางเรือและทางอากาศ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด

บริษัทเป็นผู้ประกอบการตัวแทนนำเข้าส่งออกให้กับลูกค้า

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เฟรทเมท เวิลด์ไวด์ จำกัด

Freightforwarder ตัวแทนรับส่งสินค้า ทางเรือ อากาศ บก ไปรษณีย์ , ตัวแทนออกสินค้านำเข้า-ส่งออก , พิธีการศุลกากร , รับขนส่งสินค้ารถยนต์

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เจริญสุขการทอ จำกัด

อื่นๆ

บริษัท บางกอกเจริญเลส จำกัด

อื่นๆ

บริษัท แอ๊บโซลูท เพาเวอร์ เวิลด์ จำกัด

อื่นๆ

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บริษัท จูลี่ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

อื่นๆ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เนชั่นแนล คัสตอม แพคเกจจิ้ง จำกัด

อื่นๆ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท โกลเด้น เวิลด์ อินเตอร์ทราน จำกัด

Freight Forwarder

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท สยาม ไคลน์ จำกัด

อื่นๆ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.บี.เอ็ม เบตง ชิปปิ้ง

ตัวแทนออกของ

บริษัท คอนเนคชั่น เทรดดิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท พี เอส เค โลจิสติกส์ แอนด์ ฟอร์เวิร์ดดิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท บารอกัต เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท สหชัย อินเทอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท วี.ไอ.เอ็ม โอเวอร์ซี โลจิสติกส์ จำกัด

Freight Forwarder

บริษัท ที.พี.พี.ซัพพลายแอนด์ชิปปิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท ซีเนียร์ ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ตัวแทนออกของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีแอนด์เอ็มเคาน์เตอร์

ตัวแทนออกของ

บริษัท บังหาญชิปปิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวหน้า ฟอรเวิร์ดดิ้ง

ตัวแทนออกของ

บริษัท 981 พลัส อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ตัวแทนออกของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอ็ม.บี.ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ไทยแลนด์)

ตัวแทนออกของ

บริษัท พงษ์ศิริ โลจิสติกส์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท โฟร์ซีส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตัวแทนออกของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคเอ็น.ระนองเซอร์วิส

ตัวแทนออกของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้อย ชิปปิ้ง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

ผู้นำเข้าส่งออก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู๋หลง

ตัวแทนออกของ

บริษัท 3 จี ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ตัวแทนออกของ

สุราษฎร์ธานี

ดูรายละเอียด

บริษัท สกายเทรด เซอร์วิสเซส จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท ซีทีแอล เซอร์วิส ชิปปิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

สมุทรสาคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ออคิด วัน โลจิสติกส์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

สมุทรสาคร

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เค เอส ชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต

ตัวแทนออกของ

สมุทรสาคร

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิว เทคโนโลยี 2009

ตัวแทนออกของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิกุลทอง ชิปปิ้งเซอร์วิส

ตัวแทนออกของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.อาร์.เจ. แม่สอดชิปปิ้ง

ตัวแทนออกของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟา ฟา ชิปปิ้ง เซอร์วิส

ตัวแทนออกของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริเวอร์เมยชิปปิ้ง เซอร์วิส

ตัวแทนออกของ

แบ่งตามประเภทสินค้าที่ให้บริการ

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม