CTAT Member

The Customs Broker and Transportation Association of Thailand

ผลการค้นหาจาก พิกัด อาหาร และ สิ่งปรุงแต่งอาหาร (พิกัดที่ 1501.xx.xx – 2403.xx.xx) พบจำนวน 638 บริษัท

บริษัทแบล็คฮอว์ก เวิลด์ไวด์ โลจิสติกส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและในประเทศ ทางทะเล ทางอากาศ ทางบก และเป็นตัวแทนด้านพิธีการศุลกากร

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท พีเอส อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ท จำกัด

ประกอบธุรกิจให้บริการดำเนินพิธีการผ่านทางศุลกากรนำเข้า-ส่งออกสินค้า และเป็นตัวแทนออกของสินค้าระหว่างประเทศ

บจก. สยามแอร์โอเชียน

ตัวแทนออกของ

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

หจก. ซาอั๊ด เซอร์วิส ชิปปิ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง

บริการด้านนำเข้า-ส่งออกสินค้า พร้อมผ่านพิธีการศุลกากร

บริษัท เซเว่นลิ้งค์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตัวแทนในการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของผู้ส่งออกและผู้นำเข้า

ปทุมธานี

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู้ด ชิปปิ้ง

ขนส่ง

นนทบุรี

ดูรายละเอียด

บริษัทฟีนิคซ์ ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด

ตัวแทนออกของ(ชิปปิ้ง)

สมุทรสาคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ดับบลิว แอนด์ เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เมเจอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

LOGISTICS,FREIGHT FORWARDER,SIPPING COMPANY

ปทุมธานี

ดูรายละเอียด

บริษัท เพลเน็ต ลิงค์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท มาสเตอร์ เทรด คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ขนส่ง

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บจก. สกุลเสรี

ตัวแทนออกของทั้งขาเข้า และ ขาออก

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชี่ยนไทย ชิปปิ้ง

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท โอเรียนทัล โลจิสติก กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท โซนิกซ์ ชิปปิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท รวมพลชิปปิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ไทยกรุ๊ป เทรดดิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บริษัท ยูนิ-อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด

ตัวแทนออกของ และ รับขนส่งระหว่างประเทศ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท วี พร้อม โลจิสติกส์ จำกัด

ขนส่งและตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บจก.เอ็มซี ชิปปิ้ง (ประเทศไทย)

ตัวแทนนำเข้า-ส่งออก รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ที่ปรึกษาด้านการนำเข้าส่งออก

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เวิร์คเวลริช จำกัด

ตัวแทนออกของ ติดต่อกรมศุลกากร

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เวิลด์ไลน์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ให้บริการพิธีการสินค้านำเข้าและส่งออกอย่างครบวงจร

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

หจก.ออล อิน เซน

ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร เชี่ยวชาญทางด้าน อาหาร และเคมีภัณฑ์

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บจก. แฟร์แพ็ค เอ็กซ์เพรส จำกัด

เป็นบริษัทตัวแทนออกของ เพื่อทำพิธีนำเข้า-ส่งออก

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ลัคกี้ โลจิติกส์ จำกัด

ชิปปิ้ง

ปทุมธานี

ดูรายละเอียด

พี.วี.ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

หจก.เอ็น.โอ.เค. ชิปปิ้ง

ตัวแทนออกของ

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บริษัท อีซี่ ชิปปิ้ง แอนด์ ฟาสท์ ทรานสปอร์ท

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท อิมเมจสยาม เทรดดิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บริษัท มาร์เก็ต เจ ปาร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด

ขนส่งขนถ่าย,ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัทแปซิฟิค สตาร์ แอ็ลไลแอ็นซ จำกัด

เป็นธุรกิจตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เคแอนด์ยู เอ็นเตอร์ไพรซ จำกัด

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปทุกชนิดทุกประเภทและอาหารแช่แข็ง อาหารทะเลแช่แข็ง และอาหารพร้อมรับประทานทั้งแช่แข็งและไม่แช่แข็งทุกชนิดทุกประเภท

สมุทรสาคร

ดูรายละเอียด

บจก มัลติ ทรานส์ อินเตอร์

ประกอบธุรกิจ Freight Forwarder

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท อัมเบรลล่า โลจิสติกส์ จำกัด

เป็นตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท น นน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ผู้นำเข้า-ส่งออก

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เอกภัทร โลจิสติกส์ จำกัด

ผู้ให้บริการด้านการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการทางด้านพิธีการศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บจก.สยาม มารีน โลจิสติกส์

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บูลเล็ท อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริการขนส่งระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า ชิปปิ้งเคลียร์

บริษัท เอ็กเซลเลนท์ อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ท จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

หจก.พลอยรุ่งเรือง

ประกอบกิจการบริการรับทำเอกสารใบขนสินค้าส่งออกต่างประเทศ รับทำเอกสารนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ บริการผ่านพิธีการทางศุลกากร ประกอบกิจการสั่งสินค้าเข้ามจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์เป็นตัวแทน นำเข้า-ส่งออกสินค้าทุกชนิด

สระแก้ว

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟีนิกซ์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

ตัวแทนออกของ

ยิ่งเจริญ ชิปปิ้งแอนด์ทรานสปรอต์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท น็อต โกลเบิล (ไทยแลนด์) จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เวิลด์ อินเตอร์ โลจิสติกส์

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ทรานแซคชั่น คอนเทนเนอร์ ไลน์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท อินเตอร์พอท เอ็กพ์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท พงษ์มณี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ตัวแทนออกของ

มุกดาหาร

ดูรายละเอียด

บริษัท ฟาสท์แทร็ค โลจิสติก จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท อินโพธิ์ โลจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด

โลจิสติกส์ ขนส่ง ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท สยามโกลเด้นมาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด

นำเข้าสินค้าอาหารทะเล

ปทุมธานี

ดูรายละเอียด

แบ่งตามประเภทสินค้าที่ให้บริการ

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม