CTAT Member

The Customs Broker and Transportation Association of Thailand

ผลการค้นหาจาก พิกัด ของทําด้วยหิน,ปลาสเตอร์,ซีเมนต์,แอสเบสทอส,ไมกา,เซรามิก,เครื่องแก้ว (พิกัดที่ 6801.xx.xx – 7020.xx.xx) พบจำนวน 306 บริษัท

บจก. สยามแอร์โอเชียน

ตัวแทนออกของ

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บริษัทฟีนิคซ์ ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด

ตัวแทนออกของ(ชิปปิ้ง)

สมุทรสาคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เพลเน็ต ลิงค์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท สุพรรณทัศน์ จำกัด

ให้คำปรึกษา, ปฏิบัติงานด้านบริการตัวแทนออกของและขนส่ง

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

ซีเนเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ตัวเเทนออกของ (IMPORT-EXPORT)

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชี่ยนไทย ชิปปิ้ง

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท โอเรียนทัล โลจิสติก กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บจก.เอ็มซี ชิปปิ้ง (ประเทศไทย)

ตัวแทนนำเข้า-ส่งออก รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ที่ปรึกษาด้านการนำเข้าส่งออก

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เวิร์คเวลริช จำกัด

ตัวแทนออกของ ติดต่อกรมศุลกากร

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เวิลด์ไลน์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ให้บริการพิธีการสินค้านำเข้าและส่งออกอย่างครบวงจร

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ลัคกี้ โลจิติกส์ จำกัด

ชิปปิ้ง

ปทุมธานี

ดูรายละเอียด

หจก.เอ็น.โอ.เค. ชิปปิ้ง

ตัวแทนออกของ

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บริษัท อีซี่ ชิปปิ้ง แอนด์ ฟาสท์ ทรานสปอร์ท

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท บุญมามูฟอิงแอนด์สโตเรจ จำกัด

ขนส่งสินค้าและบริการจัดการเกี่ยวกับการขนส่ง

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ฟิวเจอร์ เฟรท จำกัด

เป็นตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ / ทำชิปปิ้งเอง / แพ็คกิ้งลังไม้ และกล่องกระดาษ / ติดตั้งเครื่องจักร และรับทำประกันภัยสินค้าทุกประเภท..ทั้งทางเรือและเครื่องบิน

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เอกภัทร โลจิสติกส์ จำกัด

ผู้ให้บริการด้านการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการทางด้านพิธีการศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บูลเล็ท อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริการขนส่งระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า ชิปปิ้งเคลียร์

บจก.แอลแอนด์ทีอินเตอร์ทรานส์

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เวิลด์ อินเตอร์ โลจิสติกส์

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท อินเตอร์พอท เอ็กพ์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท วี ฟอร์จูน จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัทดีเอ็นเค เพรสทิจ อิมพอร์ต-เอ็กพอร์ต จำกัด

ธุรกิจตัวแทนออกของ

นนทบุรี

ดูรายละเอียด

บริษัท วีโปร โลจิสติกส์ 888 จำกัด

-

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท บูกัตติ เฟรท อินต์(ประเทศไทย) จำกัด

ตัวแทนขนส่งสินค้าทางเรือและทางอากาศ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัฐพงษ์ เซอร์วิส 333

บริการรับทำเอกสารใบขนสินค้าส่งออกต่างประเทศ รับทำเอกสารนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และ สั่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์เป็นตัวแทน นำเข้า-ส่งออกสิ้นค้า ทุกชนิด

สระแก้ว

ดูรายละเอียด

ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด

บริษัทเป็นผู้ประกอบการตัวแทนนำเข้าส่งออกให้กับลูกค้า

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ที.เอช.ไอ.กรุ๊ป (แบงค็อก) จำกัด

Freight

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ดับบลิวเอส โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริการเซอร์วิส IMport-Export

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บริษัท เฟรทเมท เวิลด์ไวด์ จำกัด

Freightforwarder ตัวแทนรับส่งสินค้า ทางเรือ อากาศ บก ไปรษณีย์ , ตัวแทนออกสินค้านำเข้า-ส่งออก , พิธีการศุลกากร , รับขนส่งสินค้ารถยนต์

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ต. เขมราฐอิมปอร์ต - เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

อื่นๆ

อุบลราชธานี

ดูรายละเอียด

บริษัท โซลานา จำกัด

ผู้นำเข้าส่งออก

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวกูณฐ์อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท พี เอส เค โลจิสติกส์ แอนด์ ฟอร์เวิร์ดดิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท บารอกัต เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท สหชัย อินเทอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท ศุภสิน โลจิสติกส์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท ที.พี.พี.ซัพพลายแอนด์ชิปปิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท ได้ดี เอ็กเพรส จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท ซีเนียร์ ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท สองชัย อิมพอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ตัวแทนออกของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีแอนด์เอ็มเคาน์เตอร์

ตัวแทนออกของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวหน้า ฟอรเวิร์ดดิ้ง

ตัวแทนออกของ

บริษัท ธาทดีช จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท แซม เอเชีย เทรดดิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ โอ ฟอร์เวิร์ดดิ้ง เซอร์วิส

ตัวแทนออกของ

บริษัท ซี.เอ็ม.อาร์ ฟอร์เวิดดิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท ธีรพันธ์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

Freight Forwarder

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้อย ชิปปิ้ง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

ผู้นำเข้าส่งออก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู๋หลง

ตัวแทนออกของ

บริษัท ชิน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

ตัวแทนออกของ

แบ่งตามประเภทสินค้าที่ให้บริการ

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม