CTAT Member

The Customs Broker and Transportation Association of Thailand

ผลการค้นหาจาก ภูมิภาค “ภาคกลาง” พบจำนวน 1003 บริษัท

บริษัท น็อต โกลเบิล (ไทยแลนด์) จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เวิลด์ อินเตอร์ โลจิสติกส์

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บจก. เซลส์ พอยนท์

Freight forwarder

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ทรานแซคชั่น คอนเทนเนอร์ ไลน์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท แอลพี แมเนจเมนท์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท อินเตอร์พอท เอ็กพ์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท วี ฟอร์จูน จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เอ็กซ์ทอล จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เวิลด์ไวด์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตัวแทนออกของ

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บจก. โก๋ ลี่ หลาย

ตัวแทนออกของ

ปทุมธานี

ดูรายละเอียด

บริษัท ฟาสท์แทร็ค โลจิสติก จำกัด

ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท อินโพธิ์ โลจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด

โลจิสติกส์ ขนส่ง ตัวแทนออกของ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท สยามโกลเด้นมาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด

นำเข้าสินค้าอาหารทะเล

ปทุมธานี

ดูรายละเอียด

บริษัท วีโปร โลจิสติกส์ 888 จำกัด

-

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ไทย หงษ์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง จำกัด

ตัวแทนออกของ

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บริษัท โฮเยอร์ โกลบอล เอเจนซี่ส์ จำกัด

ตัวแทนออกของนำเข้าและส่งออก

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

หจก.ทีแอนด์เอ็ม โลจิสติกส์

ตัวแทนออกของ

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บริษัท บูกัตติ เฟรท อินต์(ประเทศไทย) จำกัด

ตัวแทนขนส่งสินค้าทางเรือและทางอากาศ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

ดี เฟรท แอนด์ โลจิสติกส์

เป็นตัวแทนออกของ นำเข้าและส่งออก ทั้งทางเรือ และ ทางอากาศ

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด

บริษัทเป็นผู้ประกอบการตัวแทนนำเข้าส่งออกให้กับลูกค้า

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เซ็นทรัล เอเยนซี่ แอนด์ ชิปปิ้ง

-

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เอ็น.ดี.เอ โลจีสติคส์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

สมุทรสาคร

ดูรายละเอียด

บริษัทเอชอาร์อาร์ ไทย โลจิสติกส์ จำกัด

ทำธุรกิจเกี่ยวกับ Freight Forwarder

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เจพี โลจิส จำกัด

ประกอบธุรกิจให้บริการดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ ติดต่อ ประสานงานกับ กรมศุลกากร ในการรับของ ออกของ ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ จ่ายภาษีนำเข้า และส่งออก รวมทั้งการจัดให้บริการที่เกี่ยวข้องในสายงาน

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

หจก. ใบเงิน ชิปปิ้ง

ตัวแทนนำเข้าและส่งออกสินค้า

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

วัน โลจิสติกส์ โซลูชั่น

Freight Forwarder

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ที.เอช.ไอ.กรุ๊ป (แบงค็อก) จำกัด

Freight

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท อ๊อทเทอร์ จํากัด

ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรทั้งขาเข้าและส่งออก และขนส่งสินค้า

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บจก.เอวีโก้ เอ็กซ์เพรส

ดำเนินกิจการ รับบริการเคลียร์สินค้าขาออก-เข้าทางเรือ และทางอากาศ , บริการด้านการรับส่งเอกสารและพัสดุ โดยทางเครื่องบิน และ ขนส่งสินค้าในประเทศ

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เฟรทเมท เวิลด์ไวด์ จำกัด

Freightforwarder ตัวแทนรับส่งสินค้า ทางเรือ อากาศ บก ไปรษณีย์ , ตัวแทนออกสินค้านำเข้า-ส่งออก , พิธีการศุลกากร , รับขนส่งสินค้ารถยนต์

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เอส.เอ.ซี.สุวรรณโลจีสติกส์ จำกัด

บริการนำเข้าส่งออกตามพิธีการกรมศุลกากร

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บริษัท ไอแพ็ค โปรเฟสชั่นแนลไอที จำกัด

เคาเตอร์เซอรวิส

นนทบุรี

ดูรายละเอียด

บริษัท อาร์บีเอ็น อินเตอร์ ครอป เทรดดิ้ง จำกัด

เคาเตอร์เซอรวิส

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท วีฟอร์เวิร์ด จำกัด

เคาเตอร์เซอรวิส

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เจเนซิส ชิปปิ้ง จำกัด

เคาเตอร์เซอรวิส

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ทีพีไอ.อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง จำกัด

เคาเตอร์เซอรวิส

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท สุขสวัสดิ์ เทอร์มินอล จำกัด

เคาเตอร์เซอรวิส

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บริษัท เค พลัส เอ็กซ์เพรส จำกัด

เคาเตอร์เซอรวิส

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เค-เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด

เคาเตอร์เซอรวิส

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท ฟาสท์ แอนด์ โปร เซอร์วิส จำกัด

Counter Service

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

บริษัท ออร์คิด เซอร์วิส เคาน์เตอร์ จำกัด

เคาเตอร์เซอรวิส

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีค็อค ชิปปิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล

เคาเตอร์เซอรวิส

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท เน็กซ์ สเต็ป อีดีไอ เซอร์วิส จำกัด

เคาเตอร์เซอรวิส

สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีคัสตอมส์เคาน์เตอร์เซอร์วิส

เคาเตอร์เซอรวิส

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท กลิ่นทอง ทรานสปอร์ต จำกัด

เคาเตอร์เซอรวิส

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท แอ็พเน็ต โซลูชั่น จำกัด

เคาเตอร์เซอรวิส

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอ็น เอ็น เซอร์วิส

เคาเตอร์เซอรวิส

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์เทค เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

เคาเตอร์เซอรวิส

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจซีเค โลจิสติคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

เคาเตอร์เซอรวิส

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

บริษัท พีค เคาท์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด

เคาเตอร์เซอรวิส

*กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

แบ่งตามประเภทสินค้าที่ให้บริการ

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม