CTAT Member

The Customs Broker and Transportation Association of Thailand

ผลการค้นหาจาก ภูมิภาค “ภาคตะวันออก” พบจำนวน 117 บริษัท

บริษัท เอฟแอลเอส 1993 (ไทยแลนด์) จำกัด

Logistics service provider

น.มาดี ชิปปิ้ง

ประกอบกิจการชิปปิ้งทางด้านพิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ

สระแก้ว

ดูรายละเอียด

บริษัทสหเครนเซอร์วิส จำกัด

ให้เช่าบริการ เครื่องจักรและขนส่ง

เอฟพีที โกลบอล จำกัด

Logistics Import-Export

บจก. เวลธ์ โกลบอล โลจิสติกส์

ตัวแทนออกของ

บ.ทีเอ็นทีที โลจิสติคส์ จำกัด

Logistics

ฉะเชิงเทรา

ดูรายละเอียด

บริษัท ทีเอ็นดับบลิว พับบลิค กรุ๊ป จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท คณิน โลจิสติกส์ จำกัด

ให้บริการเป็นตัวแทนในการนำเข้า-ส่งออก และเป็นตัวแทนในการดำเนินพิธีการศุลกากร ตลอดจนเป็นผู้ให้บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

บริษัทเอ็ม วาย เค โลจิซทิคส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

ตัวแทนออกของ

เจไอซี อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์

ตัวแทนออกของ

หจก.พลอยรุ่งเรือง

ประกอบกิจการบริการรับทำเอกสารใบขนสินค้าส่งออกต่างประเทศ รับทำเอกสารนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ บริการผ่านพิธีการทางศุลกากร ประกอบกิจการสั่งสินค้าเข้ามจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์เป็นตัวแทน นำเข้า-ส่งออกสินค้าทุกชนิด

สระแก้ว

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟีนิกซ์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

ตัวแทนออกของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัฐพงษ์ เซอร์วิส 333

บริการรับทำเอกสารใบขนสินค้าส่งออกต่างประเทศ รับทำเอกสารนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และ สั่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์เป็นตัวแทน นำเข้า-ส่งออกสิ้นค้า ทุกชนิด

สระแก้ว

ดูรายละเอียด

บริษัท ทรัพย์สยาม โกลบอล เซอร์วิส จำกัด

รับทำพิธีการนำเข้า-ส่งออก

บริษัท ดับเบิลยูพีพี โลจิสติกส์ จำกัด

บริการนำเข้า-ส่งออก และขนส่งสินค้า

บริษัท ดุ้นอัน เมทอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อื่นๆ

บริษัท เคซีทีซี ไทย โลจิสติกส์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท เดอะ ทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด

อื่นๆ

บริษํท เล-ซี-บอย (ประเทศไทย) จำกัด

อื่นๆ

บริษัท ฉางเฉิน จำกัด

ผู้นำเข้าส่งออก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตูดาน ชิปปิ้ง

ตัวแทนออกของ

สระแก้ว

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โจระสาเพิ่มพูนทรัพย์

ตัวแทนออกของ

สระแก้ว

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวินทรานสปอร์ต

ตัวแทนออกของ

สระแก้ว

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสรวีรุ่งเรืองไพศาล

ตัวแทนออกของ

สระแก้ว

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองทรัพย์ เซอร์วิส 58

ตัวแทนออกของ

สระแก้ว

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ. สปีด ชิปปิ้ง

ตัวแทนออกของ

สระแก้ว

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ท ริช

ตัวแทนออกของ

สระแก้ว

ดูรายละเอียด

บริษัท ตะวัน โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ตัวแทนออกของ

สระแก้ว

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหสันติ ซัพพลาย

ผู้นำเข้าส่งออก

สระแก้ว

ดูรายละเอียด

บริษัท ชัยรุ่งเรืองกิจ จำกัด

ตัวแทนออกของ

สระแก้ว

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราภา เซอร์วิส

ตัวแทนออกของ

สระแก้ว

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี.ดำรงค์เวช

ตัวแทนออกของ

สระแก้ว

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด น.มาดีโลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส

ตัวแทนออกของ

สระแก้ว

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวอรัญ ชิปปิ้ง

ตัวแทนออกของ

สระแก้ว

ดูรายละเอียด

บริษัท เอส ซี ไอเม็ก จำกัด

ผู้นำเข้าส่งออก

สระแก้ว

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัดณ ชนกเอ็นเทอร์ไพรส์ กรุ๊พ

ผู้นำเข้าส่งออก

สระแก้ว

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ.พี. อรัญเซอร์วิสเซ็นเตอร์

ตัวแทนออกของ

สระแก้ว

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ ที ชิปปิ้ง แอร์ โลจิสติกส์

ขนส่ง

ฉะเชิงเทรา

ดูรายละเอียด

บริษัท เจ ที เอเซีย จำกัด

ตัวแทนออกของ

ฉะเชิงเทรา

ดูรายละเอียด

บริษัท ธันวา ทรานสปอร์ต จำกัด

ตัวแทนออกของ

ฉะเชิงเทรา

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น แอนด์ ดี ชิปปิ้ง ตราด

ตัวแทนออกของ,ผู้ปฏิบัติพิธีการด้านศุลกากร นำเข้าและส่งออก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสกสรรค์ ชิปปิ้ง

ตัวแทนออกของ

จันทบุรี

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กฤตรวัณ ชิปปิ้ง

ตัวแทนออกของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัค ชิปปิ้ง เซอร์วิส

ตัวแทนออกของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดยูเค แอนด์ ริช ควอลิตี้ ชิปปิ้ง

ตัวแทนออกของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระชาติชิปปิ้ง

ตัวแทนออกของ

บริษัท ที.ซี.ทรานชิป จำกัด

ตัวแทนออกของ

จันทบุรี

ดูรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรสารชิปปิ้ง

ตัวแทนออกของ

จันทบุรี

ดูรายละเอียด

บริษัท สเคดาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ตัวแทนออกของ

บริษัท สะหวัน โลจิสติกส์ จำกัด

ตัวแทนออกของ

แบ่งตามประเภทสินค้าที่ให้บริการ

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม